มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต (อังกฤษ: Rangsit University; ชื่อย่อ: มรส. - RSU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 20 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ยังถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุด ลำดับที่ 1 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528[2] เปิดสอนหลากหลายหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีจำนวนศาสตราจารย์มากเป็นลำดับต้นๆของประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนศิลปินดาราศึกษาอยู่เป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน [3]

มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อย่อ มรส. - RSU
เพลง ตะวันรุ่งทุ่งรังสิต
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา 25 มกราคม พ.ศ. 2528
(ในชื่อ วิทยาลัยรังสิต)
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
(ในชื่อ มหาวิทยาลัยรังสิต)
อธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
คติพจน์ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม
มาสคอต เสือ
สีประจำสถาบัน          ฟ้า-บานเย็น[1]
ที่ตั้ง เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อเดิม วิทยาลัยรังสิต (Rangsit College)
เว็บไซต์ www.rsu.ac.th

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่