มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต (อังกฤษ: Rangsit University; ชื่อย่อ: มรส. - RSU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 20 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ยังถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุด ลำดับที่ 1 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528[2] เปิดสอนหลากหลายหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีจำนวนศาสตราจารย์มากเป็นลำดับต้นๆของประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนศิลปินดาราศึกษาอยู่เป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน [3]

มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อย่อ มรส. - RSU
เว็บไซต์ www.rsu.ac.th
สถาปนา 25 มกราคม พ.ศ. 2528
(ในชื่อ วิทยาลัยรังสิต)
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
(ในชื่อ มหาวิทยาลัยรังสิต)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาสคอต เสือ
คติพจน์ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม
ชื่อเดิม วิทยาลัยรังสิต (Rangsit College)
เพลง ตะวันรุ่งทุ่งรังสิต
อธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
ที่ตั้ง เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
สีประจำสถาบัน          ฟ้า-บานเย็น[1]

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ