มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยาเขตแพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
วิทยาเขตชุมพร
ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีรากฐานจาก "โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ" จนได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 20 ในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อย่อ มจ. / MJU
เว็บไซต์ www.mju.ac.th
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
สถาปนา 11 พฤศจิกายน 2539 (มหาวิทยาลัย)
7 มิถุนายน 2477 (โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม)
นายกสภาฯ อำนวย ยศสุข
อธิการบดี วีรพล ทองมา
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาเขตแพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
วิทยาเขตชุมพร
ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

วิทยาเขตอุตรดิตถ์
ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.cm108.com/ http://drama-addict.com/2011/08/19/%E0%B8%82%E0%B8... http://www.facebook.com/groups/143313795716154/ http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2015/ http://www.webometrics.info/en/Asia_Pacifico/South... http://www.maejo.net/MaejoFlowerSymbol/index.html http://www.4icu.org/reviews/4489.htm //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www.welfares.ae.mju.ac.th/ http://www.artsandculture.mju.ac.th/