ยุทธนาวีเกาะช้าง
ยุทธนาวีเกาะช้าง

ยุทธนาวีเกาะช้าง

การรบที่เกาะช้าง หรือที่รู้จักกันในนาม ยุทธนาวีเกาะช้าง เป็นเหตุการณ์รบทางเรือที่เกิดขึ้นในกรณีพิพาทไทย-อินโดจีนฝรั่งเศส อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ไทยเรียกร้องให้ปรับปรุงเส้นแบ่งเขตแดน ไทย-อินโดจีนฝรั่งเศส เสียใหม่ โดยใช้แนวร่องน้ำลึกเป็นเกณฑ์ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และหลักความยุติธรรม และให้ฝรั่งเศสคืนดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงที่ฝรั่งเศสยึดไปจากเหตุการณ์ ร.ศ. 112 ให้ไทย ยุทธภูมิในการรบครั้งนี้เกิดขึ้นที่บริเวณด้านใต้ของเกาะช้าง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 และถือเป็นการรบทางทะเลครั้งเดียวในประวัติศาสตร์กองทัพเรือไทย และรัฐบาลวิชีฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง อีกด้วย

ยุทธนาวีเกาะช้าง

วันที่สถานที่ผลลัพธ์
วันที่17 มกราคม พ.ศ. 2484
สถานที่เกาะช้าง ในบริเวณอ่าวไทย เขตจังหวัดตราด
ผลลัพธ์ฝรั่งเศสได้รับชัยชนะ (เชิงยุทธวิธี)
สถานที่ เกาะช้าง ในบริเวณอ่าวไทย เขตจังหวัดตราด
ผลลัพธ์ ฝรั่งเศสได้รับชัยชนะ (เชิงยุทธวิธี)
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484

ใกล้เคียง

ยุทธนาวีเกาะช้าง ยุทธนา เปื้องกลาง ยุทธนา บุญอ้อม ยุทธนาวีที่อ่าวเลย์เต ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ ยุทธนาวีที่ซาลามิส ยุทธนาวีที่มิดเวย์ ยุทธนาวีที่ทะเลชวา ยุทธนา มุกดาสนิท ยุทธนาวีที่ช่องแคบสึชิมะ

แหล่งที่มา

WikiPedia: ยุทธนาวีเกาะช้าง http://www.alabordache.com/marine/espacemarine/des... http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=skyman&mon... http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=hummel&gr... http://www.ekohchang.com/mapkohchang-google.html http://tgfleet.com/modules.php?name=News&file=arti... http://lamotte.picquet.free.fr http://www.defense.gouv.fr/marine/votre_espace/par... http://pagesperso-orange.fr/pierre.gay/EngPages/Ar... http://www.netmarine.net/bat/croiseur/lamotte/kohc... http://www.heritage.thaigov.net/