ระบบประสาทรับความรู้สึก
ระบบประสาทรับความรู้สึก

ระบบประสาทรับความรู้สึก

บทความนี้ใช้ระบบคริสต์ศักราช เพราะอ้างอิงคริสต์ศักราชและคริสต์ศตวรรษ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งระบบประสาทรับความรู้สึก[1](อังกฤษ: sensory nervous systemละติน: organa sensuum) เป็นส่วนระบบประสาทที่แปลผลข้อมูลความรู้สึกระบบประกอบด้วยเซลล์ประสาทรับความรู้สึก (sensory neuron) รวมทั้งตัวรับความรู้สึก (sensory receptor cell), วิถีประสาท (neural pathway) และสมองส่วนต่าง ๆ ซึ่งทำหน้าที่รับรู้ความรู้สึกระบบที่ยอมรับกันดีรวมทั้งระบบการเห็น ระบบการได้ยิน ระบบรับความรู้สึกทางกาย ระบบรู้รส ระบบรู้กลิ่น และระบบการทรงตัวระบบรับความรู้สึกมีประโยชน์คือหรืออีกอย่างหนึ่งสิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องได้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา 3 อย่าง คือ (ก) ธำรงสิ่งแวดล้อมที่สมควรคือภาวะธำรงดุล (ข) ทำกิจกรรมให้ถูกเวลา (เช่น การเปลี่ยนพฤติกรรมตามฤดู) หรือให้คล้องจองกับสิ่งมีชีวิตพวกเดียวกันตามเวลา และ (ค) หาและตอบสนองต่อทรัพยากรและภัยอันตราย (เช่น ไปทางที่มีทรัพยากร หลีกเลี่ยงหรือโจมตีภัย) สิ่งมีชีวิตยังต้องถ่ายทอดข้อมูลเพื่อชักจูงพฤติกรรมของคนอื่น เช่น เพื่อระบุตน เพื่อแจ้งภัยแก่พวกเดียวกัน เพื่อประสานงาน หรือเพื่อหลอก[4]

ระบบประสาทรับความรู้สึก

ภาษาละติน organa sensuum
MeSH D012679
TA A15.0.00.000
FMA 75259

ใกล้เคียง

แหล่งที่มา

WikiPedia: ระบบประสาทรับความรู้สึก http://www.unifr.ch/ifaa/Public/EntryPage/TA98%20T... http://psych.hanover.edu/classes/sensation/chapter... http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.2307/1... http://fme.biostr.washington.edu/FME/index.jsp?fma... http://www.who.int/entity/healthinfo/statistics/bo... //doi.org/10.1007%2FBF00198171 //doi.org/10.1016%2Fj.brainres.2008.06.090 //doi.org/10.1016%2Fj.neuron.2010.05.023 //doi.org/10.1073%2Fpnas.1214240110 //doi.org/10.1093%2Fcercor%2Fbhk015