รายการคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด

ต่อไปนี้เป็น รายชื่อคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด เรียงลำดับตามตัวอักษรของ คำที่เขียนถูก ตามที่ปรากฏในพจนานุกรมภาษาไทยหรือตามประกาศของหน่วยงานราชการไทยหมายเหตุ: การเขียนสะกดคำในนี้เป็นกรณีทั่วไป แต่ในกรณีเฉพาะ เช่น เป็นวิสามานยนาม อาทิ เป็นชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ หรือในทางร้อยกรอง สามารถเขียนสะกดคำแตกต่างได้

ใกล้เคียง

รายการรหัสไปรษณีย์ไทย รายการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายการธงในสหราชอาณาจักร รายการสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ รายการหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย/หมวด 3 รายการสาขาวิชา รายการธงในประเทศไทย รายการคำขวัญประจำจังหวัดของไทย รายการอุบัติเหตุทางรถไฟในประเทศไทย