รายการคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด

ต่อไปนี้เป็น รายชื่อคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด เรียงลำดับตามตัวอักษรของ คำที่เขียนถูก ตามที่ปรากฏในพจนานุกรมภาษาไทยหรือตามประกาศของหน่วยงานราชการไทยหมายเหตุ: การเขียนสะกดคำในนี้เป็นกรณีทั่วไป แต่ในกรณีเฉพาะ เช่น เป็นวิสามานยนาม อาทิ เป็นชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ หรือในทางร้อยกรอง สามารถเขียนสะกดคำแตกต่างได้

ใกล้เคียง

รายการรหัสไปรษณีย์ไทย รายการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายการหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ รายการสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ รายการคำขวัญประจำจังหวัดของไทย รายการธงในประเทศไทย รายการอุบัติเหตุทางรถไฟในประเทศไทย รายการประกวดความงาม รายการธงในสหราชอาณาจักร รายการดอกไม้ประจำจังหวัดของไทย