รูปสี่เหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยม

ในเรขาคณิตแบบยูคลิด รูปสี่เหลี่ยม คือรูปหลายเหลี่ยมที่มีด้านสี่ด้าน (หรือขอบ) และมุมสี่มุม (หรือจุดยอด)รูปสี่เหลี่ยมมีทั้งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างง่าย (ไม่มีด้านที่ตัดกันเอง) และรูปสี่เหลี่ยมซับซ้อน (มีด้านที่ตัดกันเอง หรือเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมไขว้) รูปสี่เหลี่ยมอย่างง่ายอาจเป็นรูปสี่เหลี่ยมนูน (convex) หรือรูปสี่เหลี่ยมเว้า (concave) อย่างใดอย่างหนึ่งมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมอย่างง่ายรวมกันได้ 360 องศา ส่วนรูปสี่เหลี่ยมซับซ้อน เนื่องจากมุมภายในที่ด้านตรงข้ามเป็นมุมกลับ ทำให้รวมกันได้ 720 องศา [1]รูปสี่เหลี่ยมนูนทุกรูปสามารถ[เทสเซลเลชัน|ปูเต็มปริภูมิ]โดยการหมุนรอบจุดกึ่งกลางที่ด้านของมัน

รูปสี่เหลี่ยม

ขอบและจุดยอด 4
สัญลักษณ์ชเลฟลี {4} (สำหรับจัตุรัส)
มุมภายใน (องศา) 90° (สำหรับจัตุรัส)
พื้นที่ คำนวณได้หลายวิธี;
ดูด้านล่าง

ใกล้เคียง

รูปสี่เหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว รูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า รูปีอินเดีย

แหล่งที่มา

WikiPedia: รูปสี่เหลี่ยม http://www.mathopenref.com/tetragon.html http://www.mathopenref.com/tocs/quadrilateraltoc.h... http://oldcomic.socksandpuppets.com/view.php?date=... http://mathworld.wolfram.com/Bretschneider'sFormul... http://mathworld.wolfram.com/Quadrilateral.html http://journals.cambridge.org/article_S00049727000... http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/Pe... http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/Pr... http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/Qu... http://www.vias.org/comp_geometry/geom_quad_genera...