วัดพระธรรมกาย
วัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย เป็นวัดในสังกัดมหานิกาย ก่อตั้งเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 ตั้งอยู่ ณ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วัดพระธรรมกายเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของประชาชน และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง แต่สื่อมวลชนจำนวนหนึ่งได้ขอขมาในภายหลัง อย่างไรก็ดี สภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้ขึ้นวัดพระธรรมกายไว้ในบัญชีดำฐานเข้าข่ายเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ[3]วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 คณะรักษาความสงบแห่งชาติให้วัดพระธรรมกายเป็นเขตพื้นที่ควบคุมพิเศษ เพื่อจับกุมพระธัมมชโย[4]

วัดพระธรรมกาย

เจ้าอาวาส พระครูสมบูรณ์ สัมมาบุญโญ (รักษาการโดยนิตินัย)
พระเผด็จ ทตฺตชีโว (รักษาการโดยพฤตินัย)[1]
เว็บไซต์ th.dhammakaya.net
นิกาย เถรวาท มหานิกาย
ประเภท วัดราษฏร์
ชื่อ วัดพระธรรมกาย
กิจกรรม งานบุญทุกวันอาทิตย์ งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน
ที่ตั้ง คลองหลวง ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
จุดสนใจ การเข้าสักการะมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีและพระมหาธรรมกายเจดีย์

ใกล้เคียง

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดพระธรรมกาย วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดพระแท่นศิลาอาสน์

แหล่งที่มา

WikiPedia: วัดพระธรรมกาย http://www.archipel.uqam.ca/2637/1/D1882.pdf http://www.bbc.com/news/world-asia-39263793 http://morning-news.bectero.com/social-crime/09-De... http://www.blognone.com/node/35193 http://www.blognone.com/node/35247 http://www.blognone.com/node/35287 http://www.forbesthailand.com/commentaries-detail.... http://fb.kapook.com/hilight-88083.html http://www.matichonelibrary.com/ http://www.posttoday.com/social/general/469130