วัดหนองป่าพง
วัดหนองป่าพง

วัดหนองป่าพง

พิกัดภูมิศาสตร์: 15°09′32.60″N 104°49′40.60″E / 15.1590556°N 104.8279444°E / 15.1590556; 104.8279444วัดหนองป่าพง (วัดป่าพง; อังกฤษ: Wat Nong Pah Pong) เป็นวัดป่าฝ่ายอรัญวาสี มีจุดเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2497[2] โดยพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) ต่อมาได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2517[2][3] ตั้งอยู่บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันวัดหนองป่าพงมีวัดสาขาทั้งในและต่างประเทศไทยจำนวนมาก จากการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาสายวิปัสนากรรมฐาน โดยบรรดาพระลูกศิษย์ซึ่งศรัทธาในปฏิปทาของหลวงปู่ชา สุภทฺโทวัดหนองป่าพงเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ มุ่งหมายที่การประพฤติพรหมจรรย์ตามรอยพระยุคลบาทของพระโคตมพุทธเจ้าที่ทรงดำรงพระชนม์ชีพในป่า เพื่อค้นคว้าแสวงหาทางพ้นทุกข์ แล้วทรงนำความรู้แจ้งเห็นจริงนั้น มาเผยแผ่เกื้อกูลความสุขแก่มหาชนทั่วไป[2][4]

วัดหนองป่าพง

เจ้าอาวาส พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)
นิกาย เถรวาท มหานิกาย[1]
เว็บไซต์ http://www.watnongpahpong.org
ประเภท วัดป่าฝ่ายอรัญวาสี
กิจกรรม ปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา (12-17 มกราคม ทุกปี)
ที่ตั้ง บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย 34190
ผู้ก่อตั้ง พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

ใกล้เคียง

วัดหนองป่าพง วัดหน้าพระเมรุ วัดหน้าต่างนอก วัดหนังราชวรวิหาร วัดหนองโพธิ์ (จังหวัดสระบุรี) วัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองแขม (กรุงเทพมหานคร) วัดหนองหอย (จังหวัดราชบุรี) วัดหนองปล้อง วัดหนามแดง (จังหวัดสมุทรปราการ)