วัดหนองป่าพง
วัดหนองป่าพง

วัดหนองป่าพง

พิกัดภูมิศาสตร์: 15°09′32.60″N 104°49′40.60″E / 15.1590556°N 104.8279444°E / 15.1590556; 104.8279444วัดหนองป่าพง (วัดป่าพง; อังกฤษ: Wat Nong Pah Pong) เป็นวัดป่าฝ่ายอรัญวาสี มีจุดเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2497[2] โดยพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) ต่อมาได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2517[2][3] ตั้งอยู่บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันวัดหนองป่าพงมีวัดสาขาทั้งในและต่างประเทศไทยจำนวนมาก จากการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาสายวิปัสนากรรมฐาน โดยบรรดาพระลูกศิษย์ซึ่งศรัทธาในปฏิปทาของหลวงปู่ชา สุภทฺโทวัดหนองป่าพงเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ มุ่งหมายที่การประพฤติพรหมจรรย์ตามรอยพระยุคลบาทของพระโคตมพุทธเจ้าที่ทรงดำรงพระชนม์ชีพในป่า เพื่อค้นคว้าแสวงหาทางพ้นทุกข์ แล้วทรงนำความรู้แจ้งเห็นจริงนั้น มาเผยแผ่เกื้อกูลความสุขแก่มหาชนทั่วไป[2][4]

วัดหนองป่าพง

เจ้าอาวาส พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)
นิกาย เถรวาท มหานิกาย[1]
เว็บไซต์ http://www.watnongpahpong.org
ประเภท วัดป่าฝ่ายอรัญวาสี
กิจกรรม ปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา (12-17 มกราคม ทุกปี)
ที่ตั้ง บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย 34190
ผู้ก่อตั้ง พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

ใกล้เคียง

วัดหนองป่าพง วัดหน้าพระเมรุ วัดหนองแขม (กรุงเทพมหานคร) วัดหนังราชวรวิหาร วัดหนองแวง (จังหวัดขอนแก่น) วัดหนองโพธิ์ (จังหวัดสระบุรี) วัดหนองปล้อง วัดหนามแดง (จังหวัดสมุทรปราการ) วัดหนองหอย (จังหวัดราชบุรี) วัดหน้าต่างนอก