ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์
ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์

ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์

ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์[1] หรือ ออร์โทพีดิกส์ (อังกฤษ: Orthopedic surgery, Orthopaedic surgery, Orthopedics, Orthopaedics) (โดยทั่วไปมักสะกดว่า ออร์โธปิดิกส์ หรือ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) เป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิชาศัลยศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับกระดูก ข้อ เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งในประเทศไทยแบ่งสาขาวิชาย่อยดังนี้

ใกล้เคียง

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ ศัลยา สุขะนิวัตติ์ ศัลย์ อิทธิสุขนันท์ ศัลยบรรพ ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ศัลยกรรมกล้ามเนื้อตา