ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นศาลที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ว่า ก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครตั้งอยู่บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของท้องสนามหลวง ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง ถนนหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานครจุดสำคัญของศาลหลักเมืองคือ เสาหลักเมือง ซึ่งได้กระทำพิธียกเสาขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 เดิมทีเสาหลักเมือง มีเพียงศาลาปลูกไว้กลางแดดกันฝนเท่านั้น จนชำรุดลงอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกล้าฯให้ทำขึ้นใหม่อีกเสาหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครมีเสาหลักเมือง 2 ต้น นับจากนั้นเป็นต้นมาสำหรับศาลาศาลหลักเมืองหลังปัจจุบันนี้ มีรูปแบบเป็นอาคารเครื่องปูน ทรงยอดปรางค์ มีมุขยื่นทั้ง 4 ด้าน แต่ละด้านมีหลังคาซ้อน 2 ชั้น และมีมุขลดอีกด้านละ 1 ชั้น มีหลังคากันสาดโดยรอบ เครื่องมุงประดับกระเบื้องเคลือบ ตามลักษณะสถาปัตยกรรมอยุธยาในอดีต ได้รับการออกแบบโดย พล.อ.ต. อาวุธ เงินชูกลิ่น (ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม ในเวลาต่อมา) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชวินิจฉัยในงานออกแบบครั้งนี้ด้วย[4][3]

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมขอม
สถาปัตยกรรมไทย
สถาปนิก พล.อ.ต. อาวุธ เงินชูกลิ่น (ศาลาทรงขอมตามภาพ)[3]
เมือง ถนนหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ประเภท ศาลหลักเมือง
ประเทศ ประเทศไทย
สถานะ ปิดปรับปรุง
ปรับปรุง พ.ศ. 2395[2]
พ.ศ. 2525 - 2529
เริ่มสร้าง 21 เมษายน พ.ศ. 2325[1]

ใกล้เคียง

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ศาลหลักเมืองนครราชสีมา ศาลหลักเมือง ศาลหลักเมืองผิงเหยา ศาลหลักเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา ศาลหลักเมืองอุดรธานี ศาลล้มละลาย (ประเทศไทย) ศาลและสุสานบังทอง

แหล่งที่มา

WikiPedia: ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร http://www.artbangkok.com/?p=3181 http://www.devalai.com/sakkara7.htm http://maps.google.com/maps?ll=13.752537,100.49408... http://maps.google.com/maps?t=k&q=Thailand&ll=13.7... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.7525... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.thaiday.com/CelebOnline/ViewNews.aspx?N... http://www.globalguide.org?lat=13.752537&long=100.... http://www.wikimapia.org/maps?ll=13.752537,100.494... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%...