ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์

ศาสนาซิกข์

ศาสนาสิข (ปัญจาบ: ਸਿੱਖੀ) ศาสนาสิข หรือศาสนาซิกข์ เป็นศาสนาสำคัญหนึ่งของโลก โดยคำว่าสิขมาจากภาษาสันสกฤต Sikh แปลว่าแนวทางหรือแบบแผน[1][2] ศาสนาซิกข์เป็นศาสนาอินเดียที่มีต้นกำเนิดในแคว้นปัญจาบ ทางตอนเหนือของอนุทวีปอินเดียในราวคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยคุรุศาสดาพระองค์แรกคุรุนานัก และถูกนิยามว่าเป็นทั้งศาสนาเอกเทวนิยม และ พหุเทวนิยม[3][4][5][6][7]

แหล่งที่มา

WikiPedia: ศาสนาซิกข์ http://www.bbc.com/religion/religions/sikhism/ http://www.duangden.com/sikhism http://www.ik13.com/online_library.htm#mahankosh http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowl... http://www.thaisikh.org/ http://www.thaisikh.org/sikhism/whatissikhism_th.p... http://www.dra.go.th/ewtadmin/ewt/dra_buddha/main.... http://rirs3.royin.go.th/ http://www.kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK4/chapter8/... https://books.google.com/books?id=UaeoDQAAQBAJ&pg=...