หนังสือปฐมกาล
หนังสือปฐมกาล

หนังสือปฐมกาล

สถานีย่อยหนังสือปฐมกาล[1] (อังกฤษ: Book of Genesis; ฮีบรู: בראשית‎; แอราเมอิก: ܣܦܪܐ ܕܒܪܝܬܐ; กรีก: Γένεση) มาจากภาษากรีกว่า “การเกิด” หรือ “ที่มา” เป็นหนังสือที่กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของโลก มนุษย์ และอิสราเอล ซึ่งเป็นตัวแทนของชนชาติที่พระเจ้าได้เลือกไว้ (ซึ่งมีความนัยทางเทววิทยา) ชื่อ "ปฐมกาล" แปลมาจากคำแรกของคัมภีร์ฮีบรูคำว่า בראשית (B'reshit or Bərêšîth) แปลว่า "ในปฐมกาล..." (in the beginning...)[2]

ใกล้เคียง

หนังสือเดินทางไทย หนังสือปฐมกาล หนังสืออิสยาห์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออพยพ หนังสือกันดารวิถี หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน หนังสือพิมพ์ หนังสือเลวีนิติ หนังสือการ์ตูนไทอินจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวล