หูชั้นใน
หูชั้นใน

หูชั้นใน

หูชั้นในหูชั้นใน[1](อังกฤษ: inner ear, internal ear, auris interna)เป็นหูชั้นในสุดของสัตว์มีกระดูกสันหลังมีหน้าที่ตรวจจับเสียงและการทรงตัว[2]ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มันจะประกอบด้วยกระดูกห้องหูชั้นใน (bony labyrinth) ซึ่งเป็นช่อง ๆ หนึ่งในกระดูกขมับของกะโหลกศีรษะ เป็นระบบท่อที่มีส่วนสำคัญสองส่วน คือ[3]สัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดมีหูชั้นใน โดยอาจมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันไปบ้างและจะเชื่อมกับระบบประสาทกลางผ่านเส้นประสาทสมอง (cranial nerve) คู่ที่ 8 ทั้งหมด

หูชั้นใน

ภาษาละติน auris interna
MeSH D007758
TA A15.3.03.001
หลอดเลือดแดง labyrinthine artery
FMA 60909

แหล่งที่มา

WikiPedia: หูชั้นใน http://www.unifr.ch/ifaa/Public/EntryPage/TA98%20T... http://ect.downstate.edu/courseware/haonline/labs/... http://fme.biostr.washington.edu/FME/index.jsp?fma... //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4619861 http://www.asha.org/public/hearing/Middle-Ear/ http://archive.rubicon-foundation.org/2663 http://archive.rubicon-foundation.org/4291 https://books.google.com/books?id=VKlWjdOkiMwC https://books.google.com/books?id=_Cb_XXR5HCQC https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D007758