อสมท
อสมท

อสมท

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: MCOT Public Company Limited; ชื่อย่อ: บมจ.อสมท, MCOT PCL.) เป็นรัฐวิสาหกิจในรูปบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นกิจการสื่อสารมวลชน ภายใต้การกำกับของรัฐบาลไทย โดยสำนักนายกรัฐมนตรี มีมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล[1][2] ประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชน อันประกอบด้วย กิจการวิทยุโทรทัศน์ แพร่ภาพออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง จากสถานีแม่ข่ายในกรุงเทพมหานคร ไปยังสถานีเครือข่ายในภูมิภาค 53 สถานี มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมเกือบทั่วประเทศไทย กิจการวิทยุกระจายเสียง ส่งกระจายเสียงด้วยระบบเอฟเอ็ม ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 53 สถานี และในระบบเอเอ็ม ในส่วนกลาง 2 สถานี สำนักข่าวไทย ดำเนินการผลิต รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข่าวสาร ทั้งทางสื่อโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง รวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ทำการส่วนกลางในปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

อสมท

รูปแบบ สื่อสารมวลชน
ที่อยู่ เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย;
บริษัทแม่ สำนักนายกรัฐมนตรี
ก่อตั้ง 17 สิงหาคม พ.ศ. 2547 (15 ปี)
พื้นที่ที่ให้บริการ ประเทศไทย
คำขวัญ ก้าวไกลรับใช้ประชาชน
บุคลากรหลัก
ทุน 687,099,210
ก่อนหน้า บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด
(พ.ศ. 2495-พ.ศ. 2520)
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. 2520-พ.ศ. 2547)
ผลิตภัณฑ์
เจ้าของ กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์ www.mcot.net
บริษัทลูก บจก.พาโนรามา เวิลด์ไวด์
บจก.ซี้ดอสมท
อุตสาหกรรม สถานีโทรทัศน์/สถานีวิทยุ/สำนักข่าว
พนักงาน 1,423 คน (ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553)
ประเภท สื่อและสิ่งพิมพ์

แหล่งที่มา

WikiPedia: อสมท http://www.infosats.com/content/6810/%E0%B8%A2%E0%... http://mcot-th.listedcompany.com/shareholdings.htm... http://mcot.listedcompany.com/newsroom/2011-12-28_... http://mcot.listedcompany.com/newsroom/2012-01-25_... http://mcot.listedcompany.com/newsroom/2012-05-11_... http://mcot.listedcompany.com/newsroom/2012-09-26_... http://www.settrade.com/C04_05_stock_majorsharehol... http://www.settrade.com/simsImg/news/2012/12047537... http://www.settrade.com/simsImg/news/2012/12058912... http://dtv.mcot.net