อสมท
อสมท

อสมท

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: MCOT Public Company Limited; ชื่อย่อ: บมจ.อสมท, MCOT PCL.) เป็นรัฐวิสาหกิจในรูปบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นกิจการสื่อสารมวลชน ภายใต้การกำกับของรัฐบาลไทย โดยสำนักนายกรัฐมนตรี มีมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล[1][2] ประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชน อันประกอบด้วย กิจการวิทยุโทรทัศน์ แพร่ภาพออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง จากสถานีแม่ข่ายในกรุงเทพมหานคร ไปยังสถานีเครือข่ายในภูมิภาค 53 สถานี มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมเกือบทั่วประเทศไทย กิจการวิทยุกระจายเสียง ส่งกระจายเสียงด้วยระบบเอฟเอ็ม ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 53 สถานี และในระบบเอเอ็ม ในส่วนกลาง 2 สถานี สำนักข่าวไทย ดำเนินการผลิต รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข่าวสาร ทั้งทางสื่อโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง รวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ทำการส่วนกลางในปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

อสมท

ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม สถานีโทรทัศน์/สถานีวิทยุ/สำนักข่าว
พื้นที่ที่ให้บริการ ประเทศไทย
เว็บไซต์ www.mcot.net
ประเภท สื่อและสิ่งพิมพ์
รูปแบบ สื่อสารมวลชน
บริษัทลูก บจก.พาโนรามา เวิลด์ไวด์
บจก.ซี้ดอสมท
คำขวัญ ก้าวไกลรับใช้ประชาชน
เจ้าของ กระทรวงการคลัง
บริษัทแม่ สำนักนายกรัฐมนตรี
พนักงาน 1,423 คน (ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553)
ก่อนหน้า บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด
(พ.ศ. 2495-พ.ศ. 2520)
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. 2520-พ.ศ. 2547)
ทุน 687,099,210
ที่อยู่ เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย;
ก่อตั้ง 17 สิงหาคม พ.ศ. 2547 (15 ปี)
บุคลากรหลัก

แหล่งที่มา

WikiPedia: อสมท http://www.infosats.com/content/6810/%E0%B8%A2%E0%... http://mcot-th.listedcompany.com/shareholdings.htm... http://mcot.listedcompany.com/newsroom/2011-12-28_... http://mcot.listedcompany.com/newsroom/2012-01-25_... http://mcot.listedcompany.com/newsroom/2012-05-11_... http://mcot.listedcompany.com/newsroom/2012-09-26_... http://www.settrade.com/C04_05_stock_majorsharehol... http://www.settrade.com/simsImg/news/2012/12047537... http://www.settrade.com/simsImg/news/2012/12058912... http://dtv.mcot.net