อาณาจักรอยุธยา
อาณาจักรอยุธยา

อาณาจักรอยุธยา

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ อยุธยา ระวังสับสนกับ อโยธยาอาณาจักรอยุธยา เป็นอาณาจักรของชนชาติไทยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วง พ.ศ. 1893 ถึง พ.ศ. 2310 มีกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางอำนาจหรือราชธานี ทั้งยังมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับหลายชาติ จนถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าในระดับนานาชาติ[3] เช่น จีน เวียดนาม อินเดีย ญี่ปุ่น เปอร์เซีย รวมทั้งชาติตะวันตก เช่น โปรตุเกส สเปน เนเธอร์แลนด์ (ฮอลันดา) อังกฤษ และฝรั่งเศส ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเคยสามารถขยายอาณาเขตประเทศราชถึงรัฐชานของพม่า อาณาจักรล้านนา มณฑลยูนนาน อาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรขอม และคาบสมุทรมลายูในปัจจุบัน[4]

ใกล้เคียง

อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรรัตนโกสินทร์ (สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์) อาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรธนบุรี อาณาจักรโคตรบูร อาณาจักรพระนคร อาณาจักรปตานี อาณาจักรแห่งกาลเวลา

แหล่งที่มา

WikiPedia: อาณาจักรอยุธยา http://www.ayutthayachannel.com/ http://books.google.com/books?id=6F7xthSLFNEC&pg=P... http://books.google.com/books?id=QmpkR6l5MaMC&pg=P... http://books.google.com/books?id=vWLRxJEU49EC&pg=P... http://books.google.com/booksid=oFGwJJ21zx8C&pg=PA... http://economictimes.indiatimes.com/features/et-tr... http://www.naresuan.com http://www.thailandsworld.com/ayutthaya/index.cfm http://www.thailandsworld.com/index.cfm?p=213 http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo....