อารยา เอ ฮาร์เก็ต
อารยา เอ ฮาร์เก็ต

อารยา เอ ฮาร์เก็ต

อารยา อัลเบอร์ตา ฮาร์เก็ต (เกิด 30 มิถุนายน พ.ศ. 2524) ชื่อเล่น ชมพู่ เป็นนักแสดงและนางแบบหญิงลูกครึ่งไทย-อังกฤษ

แหล่งที่มา

WikiPedia: อารยา เอ ฮาร์เก็ต http://www.imdb.com/name/nm5578876/ http://www.instagram.com/chomismaterialgirl http://gossipstar.mthai.com/gossip-content/50509l http://www.online-idol.com/2017/02/06/chompoo-aray... http://www.online-idol.com/2017/02/08/chompoo-aray... http://www.online-idol.com/2017/04/24/chom-mom0f2/ http://www.online-idol.com/2017/09/06/thundernstor... http://www.posttoday.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%... http://www.dailynews.co.th/entertainment/16600 http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.as...