0

0 (ศูนย์) เป็นทั้งจำนวนและเลขโดดที่ใช้สำหรับนำเสนอจำนวนต่าง ๆ ในระบบเลข มีบทบาทเป็นตัวกลางในทางคณิตศาสตร์ คือเป็นเอกลักษณ์การบวกของจำนวนเต็ม จำนวนจริง และโครงสร้างเชิงพีชคณิตอื่น ๆ ศูนย์ในฐานะเลขโดดใช้เป็นตัววางหลักในระบบเลขเชิงตำแหน่ง

0

ฐานสิบสอง หน้าหลัก
ฐานสอง หน้าหลัก
เลขไทย ข้อผิดพลาดนิพจน์: "ห" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก
ฐานสามสิบหก หน้าหลัก
ตัวประกอบ ข้อผิดพลาดนิพจน์: "ห" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก
ฐานสี่ หน้าหลัก
จำนวนเชิงอันดับที่ หน้าหลัก (ที่)
ฐานแปด หน้าหลัก
ฐานสาม หน้าหลัก
ฐานสิบหก หน้าหลัก
ฐานห้า หน้าหลัก
ฐานยี่สิบ หน้าหลัก
ฐานหก หน้าหลัก
เลขจีน ,
เลขโรมัน ข้อผิดพลาดนิพจน์: "ห" เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก

ใกล้เคียง

0 007 พยัคฆ์ร้ายฝ่าเวลามรณะ 07 โชว์ 007 พยัคฆ์ร้ายเดิมพันระห่ำโลก 007 รหัสสังหาร 007 พยัคฆ์ร้ายดับแผนครองโลก 007 พยัคฆ์ร้ายไม่มีวันตาย 007 พยัคฆ์ร้ายทวงแค้นระห่ำโลก 007 ยอดพยัคฆ์ราชินี 07th Expansion