Anterior cingulate cortex
Anterior cingulate cortex

Anterior cingulate cortex


ภาษาอังกฤษว่า anterior cingulate cortex (ตัวย่อ ACC) หมายถึงส่วนหน้าของเปลือกสมองส่วน cingulate cortex ซึ่งมีรูปคล้ายกับ "คอเสื้อ" ที่ล้อมส่วนหน้าของใยประสาทเชื่อมซีกสมองที่เรียกว่า corpus callosum ประกอบด้วยบริเวณบรอดมันน์ 24, 32, และ 33ทำหน้าที่ต่าง ๆ มากมายเป็นส่วนของระบบประสาทอิสระ (autonomic nervous system) รวมทั้งควบคุมความดันเลือดและอัตราหัวใจเต้น เป็นต้นและยังทำหน้าที่ทางประชานเกี่ยวกับเหตุผลต่าง ๆ เช่น reward anticipation (ผ่านกระบวนการ classical conditioning) การตัดสินใจ การเห็นใจผู้อื่น การควบคุมความอยาก (impulse control)[1] และการควบคุมอารมณ์ความรู้สึก[2][3]

Anterior cingulate cortex

ละติน Cortex cingularis anterior
NeuroNames hier-143

แหล่งที่มา

WikiPedia: Anterior cingulate cortex http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S00063... http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1364-... http://medicalxpress.com/news/2013-03-brain-scans.... http://www.primarypsychiatry.com/aspx/articledetai... http://www3.interscience.wiley.com/journal/1199811... http://www3.interscience.wiley.com/resolve/openurl... http://www3.interscience.wiley.com/resolve/openurl... http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-... http://infantlab.fiu.edu/articles/Mundy,%202003%20... http://braininfo.rprc.washington.edu/Scripts/hierc...