Français

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Français

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Français


Français

ภูมิภาค แอฟริกา ยุโรป อเมริกา แปซิฟิก
ตระกูลภาษา
ผู้วางระเบียบ อากาเดมีฟร็องแซซ (ฝรั่งเศส) และสำนักงานภาษาฝรั่งเศสควิเบก (ควิเบก)
ออกเสียง /fʁɑ̃se/
ระบบการเขียน อักษรละติน
จำนวนผู้พูด 77 ล้าน (รวมทั้งหมด 280 ล้าน)  (ไม่พบวันที่)
ISO 639-1 fr
ISO 639-3 fra
ISO 639-2 fre (B)
fra (T)
ประเทศที่มีการพูด ฝรั่งเศสและดินแดนในครอบครอง ควิเบก (แคนาดา) ชาด เบลเยียม นครรัฐวาติกัน สวิตเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก ลุยเซียนา (สหรัฐฯ) เมน (สหรัฐฯ) โมนาโก แอฟริกาตะวันตก สาธารณรัฐแอฟริกากลาง กัมพูชา เวียดนาม และเฮติ
ภาษาทางการ
29 ประเทศ