Hitler

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Hitler

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Hitler


Hitler

ประธานาธิบดี เพาล์ ฟ็อน ฮินเดินบวร์ค
บำเหน็จ
เสียชีวิต 30 เมษายน ค.ศ. 1945 (56 ปี)
ฟือเรอร์บุงเคอร์, เบอร์ลิน, ประเทศเยอรมนี
วิชาชีพ ทหาร, ศิลปิน, นักเขียน, นักการเมือง
ปีปฏิบัติงาน 1914–20
ยศ
เกิด 20 เมษายน ค.ศ. 1889
เบราเนาอัมอิน, จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
หน่วย
สัญชาติ ออสเตรีย
(ค.ศ. 1889 – 7 เมษายน ค.ศ. 1925)[1]
เยอรมัน
(ค.ศ. 1932–1945)
รับใช้  จักรวรรดิเยอรมัน
รอง ฟรันทซ์ ฟ็อน พาเพิน
ตำแหน่งว่าง
ก่อนหน้า ควร์ท ฟ็อน ชไลเชอร์
ถัดไป โยเซ็ฟ เกิบเบิลส์
พรรคการเมือง พรรคกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมัน
ลายมือชื่อ
คู่สมรส เอฟา เบราน์
(29–30 เมษายน ค.ศ. 1945)
สังกัด กองทัพบกบาวาเรีย
การยุทธ์ สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง