Hitler

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Hitler

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Hitler


Hitler

บำเหน็จ
ลายมือชื่อ
ยศ
รอง ฟรันทซ์ ฟ็อน พาเพิน
ตำแหน่งว่าง
คู่สมรส เอฟา เบราน์
(29–30 เมษายน ค.ศ. 1945)
ก่อนหน้า ควร์ท ฟ็อน ชไลเชอร์
พรรคการเมือง พรรคกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมัน
เกิด 20 เมษายน ค.ศ. 1889
เบราเนาอัมอิน, จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
การยุทธ์ สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
สังกัด กองทัพบกบาวาเรีย
หน่วย
รับใช้  จักรวรรดิเยอรมัน
ถัดไป โยเซ็ฟ เกิบเบิลส์
ประธานาธิบดี เพาล์ ฟ็อน ฮินเดินบวร์ค
วิชาชีพ ทหาร, ศิลปิน, นักเขียน, นักการเมือง
เสียชีวิต 30 เมษายน ค.ศ. 1945 (56 ปี)
ฟือเรอร์บุงเคอร์, เบอร์ลิน, ประเทศเยอรมนี
ปีปฏิบัติงาน 1914–20
สัญชาติ ออสเตรีย
(ค.ศ. 1889 – 7 เมษายน ค.ศ. 1925)[1]
เยอรมัน
(ค.ศ. 1932–1945)