King Charles I of England

ราชวงศ์ ราชวงศ์สจวต
ฝังพระศพ 9 กุมภาพันธ์ 1649
โบถส์เซนจอร์จ, อังกฤษ
ก่อนหน้า พระเจ้าเจมส์ที่ 6
ครองราชย์ 27 มีนาคม 1625 – 30 มกราคม 1649
พระราชบุตรรายละเอียด
พระราชมารดา แอนน์แห่งเดนมาร์ก
พระราชบิดา พระเจ้าเจมส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ และที่ 6 แห่งสกอตแลนด์
ราชาภิเษก 18 มิถุนายน 1633
สวรรคต 30 มกราคม 1649 (48 ปี)
พระราชวังไวต์ฮอล, ลอนดอน
ถัดไป พระเจ้าชาลส์ที่ 2
ประสูติ 19 พฤศจิกายน 1600
สก็อตแลนด์
ศาสนา อังคลิกัน
คู่อภิเษก เฮนเรียตตา มาเรียแห่งฝรั่งเศส