Retinal bipolar cell
Retinal bipolar cell

Retinal bipolar cell

retinal bipolar cell[1][2][3]เป็นส่วนของจอประสาทตา อยู่ระหว่างเซลล์รับแสง (คือเซลล์รูปแท่งและเซลล์รูปกรวย) กับ retinal ganglion cell (เรียกสั้น ๆ ว่า ganglion cell หรือ RGC)มีหน้าที่ส่งข้อมูลจากเซลล์รับแสงไปยัง ganglion cell ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม มักจะเรียกสั้น ๆ ว่า bipolar cell ในบทความที่กล่าวถึงเซลล์ในเรตินาเช่นบทความนี้

Retinal bipolar cell

เชื่อมต่อไปสู่ Retinal ganglion cell และ Amacrine cell
NeuroLex ID nifext_31
เชื่อมต่อมาจาก เซลล์รูปแท่ง, เซลล์รูปกรวย และ Horizontal cell
หน้าที่ ส่งข้อมูลมีลักษณะเป็นเกรเดียนต์จากเซลล์รับแสงไปยัง retinal ganglion cell
ตำแหน่ง จอประสาทตา (ชั้น Inner nuclear layer)
สัณฐาน มีสองขั้ว

แหล่งที่มา

WikiPedia: Retinal bipolar cell http://thebrain.mcgill.ca/flash/d/d_02/d_02_cl/d_0... http://rpsiam.doctorsomkiat.com/ http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S... //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11528418 //www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2011/MB_cgi?mode=&term=... //doi.org/10.1038%2Fnn0901-877 //dx.doi.org/10.1016%2FS1350-9462+(00)+00031-8 http://www.neurolex.org/wiki/nifext_31 http://www.worldcat.org/issn/1350-9462 http://www.sc.chula.ac.th/courseware/GenBio105/Sen...