การขนส่งในกัวลาลัมเปอร์
การขนส่งในกัวลาลัมเปอร์

การขนส่งในกัวลาลัมเปอร์

การขนส่งในกัวลาลัมเปอร์ ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานอันทันสมัยในเขตหุบเขากลัง อาทิ โครงข่ายรถไฟและท่าอากาศยานอันทันสมัย เป็นต้น อัตราการใช้งานระบบขนส่งมวลชนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 16[1]กัวลาลัมเปอร์ มีท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ คือ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ และมีสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ สถานีรถไฟเซ็นทรัลกัวลาลัมเปอร์

ใกล้เคียง

การขนส่งในประเทศไทย การขนส่งระบบรางในประเทศไทย การขนส่งในประเทศเกาหลีใต้ การขนส่งในกัวลาลัมเปอร์ การขนส่งระบบรางในประเทศอินโดนีเซีย การขนส่งในประเทศอินโดนีเซีย การขนส่งสาธารณะในหุบเขากลัง การขนส่งในประเทศฮังการี การขนส่งระบบรางในประเทศกัมพูชา การขนส่งระบบรางในประเทศญี่ปุ่น

แหล่งที่มา

WikiPedia: การขนส่งในกัวลาลัมเปอร์ http://www.aci-asiapac.aero/cda/aci_common/display... http://www.asianewsdesk.com/2007/11/27/subang-only... http://www.tunnels.mottmac.com/projects/?mode=type... http://www.pkfz.com/pkfz_profile.php http://www.btimes.com.my/Current_News/BTIMES/Frida... http://www.btimes.com.my/Current_News/BTIMES/Monda... http://www.ktmb.com.my/images/default/2006/statist... http://www.ktmb.com.my/images/default/2006/statist... http://www.malaysiaairports.com.my/view.php?ch=22&... http://www.nst.com.my/Current_News/Streets/Wednesd...