การถนอมอาหาร
การถนอมอาหาร

การถนอมอาหาร

การถนอมอาหาร รวมถึงกระบวนการเก็บและรักษาอาหาร เพื่อชะลอการเน่าเสียของอาหาร หรือป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ ในขณะที่ยังรักษาคุณค่าทางโภชนาการ สีสัน และกลิ่นให้คงอยู่

ใกล้เคียง

การถนอมอาหาร การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ การถ่ายโอนสัญญาณ การขนส่งในประเทศไทย การนำความร้อน การพนันออนไลน์ การถ่ายภาพจอประสาทตา การขนส่งระบบรางในประเทศไทย การอนุรักษ์ทางทะเล การขนส่งในกัวลาลัมเปอร์