ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย ปัจจุบันอยู่ภายใต้อำนาจจัดการของกระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย)ประเทศไทยเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งในองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค โดยได้พัฒนาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ซึ่งได้จัดการประชุมระดับนานาชาติและการต่างประเทศประจำปี ความร่วมมือในภูมิภาคกำลังก้าวไปข้างหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การธนาคาร การเมืองและวัฒนธรรม ในปี 2546 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีของไทย ปัจจุบันรับตำแหน่งเลขาธิการใหญ่การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ในปี 2548 ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออกเป็นครั้งแรกเมื่อเร็ว ๆ นี้ ประเทศไทยได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมากในเวทีระหว่างประเทศ เมื่อติมอร์-เลสเตได้รับเอกราชจากอินโดนีเซีย ประเทศไทย เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ได้ส่งกองกำลังเพื่อความพยายามรักษาสันติภาพนานาชาติ และเพื่อความพยายามในการเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเทศไทยจึงได้ยื่นมือออกไปยังองค์การระดับภูมิภาคอื่น ๆ อย่างเช่น องค์การนานารัฐอเมริกัน (OAS) และองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (OSCE) ประเทศไทยยังได้ส่งทหารเข้าร่วมในความพยายามฟื้นฟูประเทศอัฟกานิสถานและอิรักอีกด้วย

ใกล้เคียง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทย ความสนใจต่อสิ่งภายนอก-ความสนใจต่อสิ่งภายใน ความสัมพันธ์สหราชอาณาจักร–สหรัฐ ความสัมพันธ์ไทย–พม่า ความสามารถของบุคคล ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น–ไทย ความสุขของกะทิ ความสัมพันธ์จีน–ไทย ความสัมพันธ์กับต่างชาติสมัยกรุงธนบุรี ความสัมพันธ์ไทย–สหรัฐ

แหล่งที่มา

WikiPedia: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย http://www.etaiwannews.com/etn/news_content.php?id... http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?m... http://www.prachatai.com/english/node/4318 http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/thai-c... http://news.xinhuanet.com/english/2009-11/05/conte... http://www.th.emb-japan.go.jp/th/relation/index100... http://www.apecthai.org/apec/th/profile1.php?conti... http://www.thaiembassy.org/hague/th/relation/46486... http://www.thaiembassy.org/seoul/th/relation http://www.dtn.go.th/filesupload/files/country/asi...