งานศึกษามีกลุ่มควบคุม
งานศึกษามีกลุ่มควบคุม

งานศึกษามีกลุ่มควบคุม

งานศึกษามีกลุ่มควบคุม (อังกฤษ: case-control study, case comparison study, case compeer study[2], case history study[2], case referent study[2], retrospective study[2]) เป็นแบบการศึกษาอย่างหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการแพทย์ ที่มีการพัฒนาในยุคแรก ๆ ในสาขาวิทยาการระบาด แม้ว่าต่อ ๆ มาก็มีการสนับสนุนให้ใช้ในการศึกษาสาขาต่าง ๆ ของสังคมศาสตร์[3][4]เป็นงานศึกษาแบบสังเกต (observational study) ประเภทหนึ่ง ที่จะกำหนดกลุ่มสองกลุ่มที่มีผลต่างกัน แล้วเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานว่าอะไรเป็นเหตุของผลที่ต่างกันนั้นเป็นแบบงานที่มักจะใช้เพื่อกำหนดองค์ประกอบที่มีผลต่ออาการของโรค โดยเปรียบเทียบคนไข้ที่มีอาการ/โรค (case) กับผู้ที่ไม่มีอาการ/โรค (control) ที่มีลักษณะอย่างอื่น ๆ เหมือน ๆ กัน[5]เป็นแบบงานที่ใช้ทรัพยากรน้อยกว่า แต่ว่าให้หลักฐานความเป็นเหตุผลได้อ่อนกว่าการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (randomized controlled trial)

ใกล้เคียง

งานศึกษาวิกิพีเดียทางวิชาการ งานศึกษามีกลุ่มควบคุม งานศึกษาตามยาว งานศึกษาแบบสังเกต งานศึกษาตามรุ่นย้อนหลัง งานศึกษาตามขวาง งานศึกษาตามรุ่นตามแผน งานศึกษาควบคุมด้วยการรักษาหลอก งานศึกษาแบบอำพรางสองฝ่าย งานศึกษาแบบ meta-analysis

แหล่งที่มา

WikiPedia: งานศึกษามีกลุ่มควบคุม http://www.gfmer.ch/Books/Reproductive_health/Coho... http://www.amazon.com/dp/0781755646 http://emj.bmj.com/content/20/1/54.full.pdf http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Medi... http://soq.sagepub.com/content/10/3/269 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2035864 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2038856 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC437139 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11844534 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1251836