ฉางเอ๋อ
ฉางเอ๋อ

ฉางเอ๋อ

ฉางเอ๋อ (พินอิน: Cháng'é) เป็นเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ตามความเชื่อปรัมปราของจีน โดยที่นางประทับเฉพาะแต่บนดวงจันทร์เท่านั้น ฉางเอ๋อ เป็นคนรักของโฮวอี้ ซึ่งเป็นนักยิงธนูแห่งสวรรค์ ในยุคพระเจ้าเหยา ดวงอาทิตย์พร้อมกันส่องแสงอย่างสนุกสนานพร้อมกันถึง 10 ดวง ยังความเดือดร้อนแก่ผู้คนบนโลกมนุษย์อย่างมาก เง็กเซียนฮ่องเต้จึงมีบัญชาให้โฮวอี้ไปจัดการ ด้วยความคะนองโฮวอี้จึงใช้ธนูยิงดวงอาทิตย์ตกลงไปถึง 9 ดวงด้วยกัน เป็นการกระทำเกินกว่าเหตุ จึงมีบัญชาให้เนรเทศโฮวอี้และฉางเอ๋อลงไปอยู่บนโลกมนุษย์ เฉกเช่นมนุษย์ธรรมดาทั่วไป ทั้งคู่จึงตกลงกันที่จะไปใช้ชีวิตอยู่บนโลกเช่นมนุษย์ธรรมดาทั่วไป แต่โฮวอี้ได้ใช้ฝีมือยิงธนูปราบปรามสัตว์ร้ายต่าง ๆ ราบคาบจนผู้คนยกย่องให้เป็นผู้นำ โฮวอี้ลำพองใจจนลืมตัว ฉางเอ๋อสังเกตเห็นการเปลี่ยนไปอันนี้ แต่มิอาจทัดทานได้ วันหนึ่ง โฮวอี้ได้น้ำอมฤตมาจากเจ้าแม่หว่างมู่ หากใครได้ดื่มกินแล้วจะมีชีวิตเป็นอมตะ เป็นหนุ่มสาวตลอดไป แต่โฮวอี้ได้ถูกเฟิงเมิ่ง ชายผู้แอบอิจฉาเขามาตลอดดักยิงตายที่หน้ากระโจมที่พัก ส่วนฉางเอ๋อเศร้าโศกเสียใจต่อการตายของโฮวอี้ และนางก็ได้ดื่มน้ำอมฤตนี้แต่เพียงผู้เดียว และเหาะกลับไปยังดวงจันทร์เหมือนเดิม แต่เพียงผู้เดียวด้วยความเศร้าสร้อย ซึ่งเรื่องราวของนางเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นที่มาของเทศกาลไหว้พระจันทร์ในคืนวันเพ็ญเดือน 8 (กันยายนตามปฏิทินสากล) แต่อย่างไรก็ดี เรื่องราวเกี่ยวกับนางก็มีแตกต่างกันออกไป เช่น ดั้งเดิมฉางเอ๋อมิใช่เทพธิดา แต่เป็นมนุษย์ธรรมดาบนโลก เป็นต้น[1] [2]ปัจจุบัน ได้มีการตั้งชื่อดาวเทียมของจีนตามชื่อของนาง คือ ฉางเอ๋อ 1 และฉางเอ๋อ 2[3]

ฉางเอ๋อ

ความหมายตามตัวอักษร ฉางผู้สวยงาม
- ฮกเกี้ยนแบบ POJ Siông-ngô͘
- Hokkien POJ Sò͘-ngô͘
- พินอิน Héng'é
- เวยถัวหม่า Heng2-o2
- Yale Romanization Sèuhng Ngòh
- โรมัน Song4 ngo4
การถอดถ่ายตัวอักษรGan- โรมันจีนกลาง- พินอิน- เวยถัวหม่าภาษาหมิ่น- ฮกเกี้ยนแบบ POJกวางตุ้ง- ยวึดปิง- Yale Romanization
การถอดถ่ายตัวอักษร
Gan
- โรมันSong4 ngo4
จีนกลาง
- พินอินCháng'é
- เวยถัวหม่าCh'ang2-o2
ภาษาหมิ่น
- ฮกเกี้ยนแบบ POJSiông-ngô͘
กวางตุ้ง
- ยวึดปิงSoeng4 Ngo4
- Yale RomanizationSèuhng Ngòh
จีน 姮娥
- ยวึดปิง Soeng4 Ngo4
การถอดถ่ายตัวอักษรจีนกลาง- พินอิน- เวยถัวหม่าMin- Hokkien POJ
การถอดถ่ายตัวอักษร
จีนกลาง
- พินอินHéng'é
- เวยถัวหม่าHeng2-o2
Min
- Hokkien POJSò͘-ngô͘