ภาษารัสเซีย
ภาษารัสเซีย

ภาษารัสเซีย

ภาษารัสเซีย (русский язык) เป็นภาษากลุ่มสลาวิกที่ใช้เป็นภาษาพูดอย่างกว้างขวางที่สุดภาษารัสเซียจัดอยู่ในกลุ่มอินโด-ยูโรเปียน ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์กับภาษาสันสกฤต ภาษากรีก และภาษาละติน รวมไปถึงภาษาในกลุ่มเจอร์แมนิก โรมานซ์ และเคลติก (หรือเซลติก) ยุคใหม่ ตัวอย่างของภาษาทั้งสามกลุ่มนี้ได้แก่ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาไอริชตามลำดับ ส่วนภาษาเขียนนั้นมีหลักฐานยืนยันปรากฏอยู่เริ่มจากคริสต์ศตวรรษที่ 10ในปัจจุบัน ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่มีการใช้นอกประเทศรัสเซียด้วย มีเอกสารทางวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งตีพิมพ์เป็นภาษารัสเซีย รวมทั้งความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่ง ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่มีความสำคัญทางการเมืองในยุคที่สหภาพโซเวียตเรืองอำนาจและยังเป็นภาษาราชการภาษาหนึ่งของสหประชาชาติ

ภาษารัสเซีย

ภูมิภาค ยุโรปตะวันออก เอเชียกลาง
ตระกูลภาษา
ผู้วางระเบียบ สถาบันวิทยาศาสตร์รัสเซีย
ออกเสียง [ˈruskʲɪj jɪˈzɨk] รุสกีย์ ยิซึก
ระบบการเขียน อักษรซีริลลิก
จำนวนผู้พูด 145 ล้าน ใช้เป็นภาษาที่สอง 110 ล้าน  (ไม่พบวันที่)
ISO 639-1 ru
ISO 639-3 rus
ISO 639-2 rus
ภาษาทางการ รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน สหประชาชาติ
ประเทศที่มีการพูด รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน มอลโดวา ยูเครน อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน อาเซอร์ไบจาน เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย ฟินแลนด์ โปแลนด์