ภาษารัสเซีย
ภาษารัสเซีย

ภาษารัสเซีย

ภาษารัสเซีย (русский язык) เป็นภาษากลุ่มสลาวิกที่ใช้เป็นภาษาพูดอย่างกว้างขวางที่สุดภาษารัสเซียจัดอยู่ในกลุ่มอินโด-ยูโรเปียน ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์กับภาษาสันสกฤต ภาษากรีก และภาษาละติน รวมไปถึงภาษาในกลุ่มเจอร์แมนิก โรมานซ์ และเคลติก (หรือเซลติก) ยุคใหม่ ตัวอย่างของภาษาทั้งสามกลุ่มนี้ได้แก่ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาไอริชตามลำดับ ส่วนภาษาเขียนนั้นมีหลักฐานยืนยันปรากฏอยู่เริ่มจากคริสต์ศตวรรษที่ 10ในปัจจุบัน ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่มีการใช้นอกประเทศรัสเซียด้วย มีเอกสารทางวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งตีพิมพ์เป็นภาษารัสเซีย รวมทั้งความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่ง ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่มีความสำคัญทางการเมืองในยุคที่สหภาพโซเวียตเรืองอำนาจและยังเป็นภาษาราชการภาษาหนึ่งของสหประชาชาติ

ภาษารัสเซีย

ผู้วางระเบียบ สถาบันวิทยาศาสตร์รัสเซีย
ออกเสียง [ˈruskʲɪj jɪˈzɨk] รุสกีย์ ยิซึก
ระบบการเขียน อักษรซีริลลิก
ISO 639-2 rus
ISO 639-3 rus
ISO 639-1 ru
ประเทศที่มีการพูด รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน มอลโดวา ยูเครน อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน อาเซอร์ไบจาน เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย ฟินแลนด์ โปแลนด์
ภาษาทางการ รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน สหประชาชาติ
ตระกูลภาษา
จำนวนผู้พูด 145 ล้าน ใช้เป็นภาษาที่สอง 110 ล้าน  (ไม่พบวันที่)
ภูมิภาค ยุโรปตะวันออก เอเชียกลาง