รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (บางใหญ่-เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) (อังกฤษ: Metropolitan Rapid Transit Chalong Ratchadham Line) หรือ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง (MRT Purple Line) ซึ่งเรียกตามสีที่กำหนดในแผนแม่บทโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้ามหานคร โดย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม. หรือ MRTA)เส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้เกิดขึ้นจากการปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง พ.ศ. 2538 ที่นำเอาเส้นทางรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยายเดิมช่วงเตาปูน-บางใหญ่, สายสีม่วงเดิม ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-เตาปูน และสายสีส้มเดิม ช่วงสามเสน (หอสมุดแห่งชาติ)-ราษฎร์บูรณะ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน กลายเป็นรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ที่กำหนดให้เป็นสายสีม่วง บรรจุในแผนแม่บทฯ ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547นาม ฉลองรัชธรรม เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพื่อเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ระยะแรก สายคลองบางไผ่-นนทบุรี-เตาปูน มีความหมายว่า “เฉลิมฉลองพระราชาที่ปกครองโดยธรรม” โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ยื่นเรื่องขอพระราชทานชื่อเส้นทาง เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสพระราชพืธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคลแก่โครงการฯ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และแก่ประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการ[2]ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือเส้นทางช่วงเตาปูน-บางใหญ่ (สถานีคลองบางไผ่) ที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถ และกดปุ่มเปิดระบบรถไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ[3] และเส้นทางช่วงเตาปูน-ครุใน[4][5] มีกำหนดการประมูลก่อสร้างภายในปี พ.ศ. 2563

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

เว็บไซต์ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ขบวนรถ J-TREC Sustina (S24-EMU)
ทั้งหมด 63 ตู้ : ขบวนละ 3 ตู้ : รวม 21 ขบวน
รูปแบบ รถไฟฟ้ายกระดับ และรถไฟฟ้าใต้ดิน
ระบบจ่ายไฟ รางที่สาม
แผนที่เส้นทาง
แผนที่เส้นทาง
คลองบางไผ่
ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่
ตลาดบางใหญ่
สามแยกบางใหญ่
บางพลู
บางรักใหญ่
บางรักน้อย-ท่าอิฐ
ไทรม้า
แม่น้ำเจ้าพระยา
สะพานพระนั่งเกล้า
แยกนนทบุรี 1
บางกระสอ
สีน้ำตาล จุฬาเกษม
ศูนย์ราชการนนทบุรี
สีชมพู แคราย
กระทรวงสาธารณสุข
แยกติวานนท์
วงศ์สว่าง
สายสีแดงอ่อน สะพานพระราม 6 – บางซื่อ
บางซ่อน
เตาปูน
สายสีน้ำเงิน บางโพ – บางซื่อ
รัฐสภา
ศรีย่าน
สามเสน
หอสมุดแห่งชาติ
บางขุนพรหม
ผ่านฟ้า
สายสีส้ม ตลิ่งชัน – มีนบุรี
สามยอด
สายสีน้ำเงิน สนามไชย – วัดมังกร
แม่น้ำเจ้าพระยา
สะพานพุทธ
สายสีแดงเข้ม มหาชัย–หัวลำโพง
วงเวียนใหญ่
สำเหร่
ดาวคะนอง
บางปะแก้ว
บางปะกอก
สะพานพระรามเก้า
ราษฎร์บูรณะ
พระประแดง
ครุใน
เจ้าของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
จำนวนสถานี 16 (เปิดให้บริการ) 33 (โครงการ)
ระบบ รถไฟฟ้ามหานคร
ความเร็ว 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
สถานะ เปิดให้บริการ
เปิดเมื่อ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (ระยะที่ 1 คลองบางไผ่-เตาปูน)[1]
ยังไม่มีกำหนดการประมูลก่อสร้าง (ระยะที่ 2 เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ-ครุใน)
เส้นทาง 1
ที่ตั้ง นนทบุรี, กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
รางกว้าง 1,435 มม. (4 ฟุต 8 1⁄2 นิ้ว) สแตนดาร์ดเกจ
ระยะทาง 23 กิโลเมตร
46.6 กิโลเมตร (ทั้งโครงการ)
จำนวนทางวิ่ง 2
ศูนย์ซ่อมบำรุง ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่
ศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยครุใน (ในอนาคต)
ปลายทาง สถานีคลองบางไผ่
สถานีครุใน
ผู้ดำเนินงาน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(สัญญาร่วมลงทุนโครงการ หมด พ.ศ. 2585)

ใกล้เคียง

รถไฟฟ้ามหานคร รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำตาล รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเขียวอ่อน รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเขียวเข้ม รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเงิน

แหล่งที่มา

WikiPedia: รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม http://www.bkkmrtmasterplan.com http://www.fs-yellow-brown-pink.com/pink.htm http://www.mrta-purpleline.com/ http://www.railjournal.com/index.php/asia/bangkok-... http://www.ryt9.com/s/prg/1804702%7C http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=113... http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=113... http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=234... http://www.thannews.th.com/detialnews.php?id=R3323... http://www.visitorstothailand.com/map-bkk-mrt-blue...