ศาลอาญาระหว่างประเทศ
ศาลอาญาระหว่างประเทศ

ศาลอาญาระหว่างประเทศ

ศาลอาญาระหว่างประเทศ (อังกฤษ: International Criminal Court: ICC/ICCt) เป็นศาลระหว่างประเทศซึ่งมีที่ทำการอยู่ในกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีเขตอำนาจดำเนินคดีผู้กระทำความผิดอาญาระหว่างประเทศ 4 ฐาน คือ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์, อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ, อาชญากรรมสงคราม, และอาชญากรรมอันเป็นการรุกราน ก่อตั้งขึ้นโดยประสงค์จะให้เป็นส่วนเสริมของระบบยุติธรรมที่แต่ละประเทศมีอยู่ จึงมีเขตอำนาจเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขเท่านั้น เช่น เมื่อศาลระดับประเทศไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะดำเนินคดีแล้ว หรือเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือรัฐหนึ่ง ๆ เสนอคดีมาให้พิจารณา ศาลนี้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 อันเป็นวันที่ธรรมนูญกรุงโรมเริ่มใช้บังคับ ธรรมนูญดังกล่าวเป็นสนธิสัญญาพหุภาคีซึ่งวางรากฐานและกำหนดการบริหารจัดการของศาล รัฐที่เข้าเป็นภาคีแห่งธรรมนูญจะนับเป็นรัฐสมาชิกของศาล ปัจจุบัน มีรัฐภาคี 122 รัฐองค์กรหลักของศาลมี 4 องค์กร คือ คณะประธาน, แผนกตุลาการ, สำนักงานอัยการ, และสำนักงานทะเบียน ประธานศาลเป็นตุลาการที่ได้รับเลือกมาจากตุลาการคนอื่นในแผนกตุลาการ สำนักงานอัยการมีอัยการเป็นหัวหน้า ทำหน้าที่สืบสวนคดีและส่งฟ้องต่อแผนกตุลาการ ส่วนสำนักงานทะเบียนมีนายทะเบียนเป็นหัวหน้า รับผิดชอบงานธุรการทั้งปวงของศาล ซึ่งรวมถึง การบริหารกองบัญชาการของศาล หน่วยขัง และสำนักงานทนายจำเลยปัจจุบัน สำนักงานอัยการได้เปิดการสืบสวนแล้ว 10 คดี และกำลังไต่สวนเบื้องต้นอีก 11 คดี มีบุคคล 44 คน ถูกฟ้องต่อศาล ซึ่งรวมถึง โจเซฟ โคนี หัวหน้ากบฏยูกันดา, อุมัร อัลบะชีร ประธานาธิบดีซูดาน, อูฮูรู เกนยัตตา ประธานาธิบดีเคนยา, มูอัมมาร์ กัดดาฟี ผู้นำลิเบีย, โลร็อง บากโบ ประธานาธิบดีโกตดิวัวร์, และ Jean-Pierre Bemba รองประธานาธิบดีคองโก

ศาลอาญาระหว่างประเทศ

ภาษาในการทำงาน อังกฤษ
ฝรั่งเศส

ใกล้เคียง

ศาลอาญาระหว่างประเทศ ศาลอาญา (ประเทศไทย) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ศาลอาญาศึก ศาลอากาศเทวดา ศาลอาญาระหว่างประเทศในอดีตยูโกสลาเวีย ศาลอาญาปฏิวัติ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ศาลาเฉลิมกรุง ศาลาเฉลิมไทย

แหล่งที่มา

WikiPedia: ศาลอาญาระหว่างประเทศ http://www.internationalcrimesblog.com http://www.icc-cpi.int/ http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=6a4167ac-ca17-4... http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Structure+of+the+... http://www.denhaag.nl/en/residents/to/Internationa... http://www.amnestyusa.org/icc/index.do http://web.archive.org/web/20070718171951/http://w... http://web.archive.org/web/20070718172017/http://w... http://web.archive.org/web/20080109092156/http://w... http://web.archive.org/web/20080119102802/http://w...