สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือ สมเด็จพระรามาธิบดี (ที่ 3) (พ.ศ. 2174/2175 - 2231) เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ครองราชย์ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2199 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 (32 ปี)
พระราชบิดา สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
ถัดไป สมเด็จพระเพทราชา
สวรรคต 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 (56 พรรษา)
พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ จังหวัดลพบุรี
ราชวงศ์ ปราสาททอง
พระราชบุตร สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8
กรมหลวงโยธาเทพ
ราชาภิเษก 26 ตุลาคม พ.ศ. 2199
ก่อนหน้า สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา
พระราชสมภพ พ.ศ. 2174/2175
พระราชวังหลวง
พระราชมารดา พระราชเทวี

ใกล้เคียง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก