สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือ สมเด็จพระรามาธิบดี (ที่ 3) (พ.ศ. 2174/2175 - 2231) เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พระราชบุตร สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8
กรมหลวงโยธาเทพ
พระราชสมภพ พ.ศ. 2174/2175
พระราชวังหลวง
ราชวงศ์ ปราสาททอง
ก่อนหน้า สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา
ครองราชย์ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2199 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 (32 ปี)
พระราชมารดา พระราชเทวี
พระราชบิดา สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
ราชาภิเษก 26 ตุลาคม พ.ศ. 2199
สวรรคต 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 (56 พรรษา)
พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ จังหวัดลพบุรี
ถัดไป สมเด็จพระเพทราชา

ใกล้เคียง

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ สมเด็จพระเพทราชา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง