Pussy

คำว่า pussy เป็นคำนาม คำคุณศัพท์ และในบางครั้งใช้เป็นคำกริยาในภาษาอังกฤษ คำว่า pussy มีหลายความหมาย มีใช้เป็นสแลง การเกลื่อนคำ และเป็นคำหยาบ นี้มักใช้เป็นคำสองแง่สองง่าม เนื่องจากมีความหมายหลากหลายทั้งความหมายโดยนัยเชิงบริสุทธิ์และหยาบคายที่มาของคำดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่ละความหมายของคำต่างมีประวัติและจุดกำเนิดแตกต่างกัน[1][2][3]ความหมายทั่วไปของคำว่า pussy คือ "อวัยวะ​สืบพันธุ์​" "คนขี้ขลาดหรือคนอ่อนแอ" และ "หี" หรือเป็นสัมพจนัยแปลว่า "การร่วมเพศกับผู้หญิง" ความหมายแบบคุณศัพท์จะเกี่ยวข้องกับความหมายแบบคำนาม pussy ยังเป็นคำพ้องรูปหมายถึง "ประกอบด้วยหนอง" (pus)[3] โดยในความหมายนี้ คำจะออกเสียบงว่า พะซี (/ˈpʌsɪ/) ขณะที่คำในรูปแบบอื่นทั้งหมดจะออกเสียงว่า พุซี (/ˈpʊsɪ/) ความหมายแบบคุณศัพท์อีกความหมายหนึ่งนั้นเป็นภาษาอังกฤษตอนเหนือพบได้ยากหรือล้าสมัยไปแล้ว มาจากคำว่า pursy หมายถึง "อ้วน" หรือ "สั้นกะทัดรัด"[2] ความหมายแบบคำกริยามีความหมายเกี่ยวข้องกับคำนาม หมายถึง "กระทำอย่างแมว" "กระทำอย่างคนขี้ขลาด" หรือ "มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง"[4]