Qianlong Emperor

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Qianlong Emperor

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Qianlong Emperor


Qianlong Emperor

พระราชสมภพ 25 กันยายน ค.ศ. 1711(1711-09-25)
พระราชวังต้องห้าม
หงลี่
ราชวงศ์ ชิง
พระนามเต็มรัชศกวัดประจำรัชกาล
พระนามเต็ม
จักรพรรดิชิงเกาจง
รัชศก
เฉียนหลง (Qianlong , 1736 - 1796)
วัดประจำรัชกาล
ชิงเกาจง (Qing Gaozong)
ก่อนหน้า จักรพรรดิยงเจิ้ง
ครองราชย์ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1735 - 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1796
(700160000000000000060 ปี 7002124000000000000124 วัน)
อัครมเหสี จักรพรรดินีเซี่ยวเสียนฉุน
จักรพรรดินีจี้
จักรพรรดินีเซี่ยวอี๋ฉุน
พระราชมารดา จักรพรรดินีเซี่ยวเชิ่งเซี่ยน
พระราชบิดา จักรพรรดิยงเจิ้ง
สวรรคต 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1799 (700187000000000000087 ปี 7002135000000000000135 วัน)
พระราชวังต้องห้าม
ถัดไป จักรพรรดิเจียชิ่ง