กองทัพเรือไทย
กองทัพเรือไทย

กองทัพเรือไทย

กองทัพเรือไทย หรือ ราชนาวีไทย (คำย่อ: ทร., อังกฤษ: Royal Thai Navy) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการทางทหารในทะเล ลำน้ำ และพื้นที่บริเวณชายฝั่งของประเทศไทย กองทัพเรือมีจำนวนกำลังพลประจำการเป็นลำดับ 2 (รองจากกองทัพบก) ซึ่งมีเรือปฏิบัติการด้วยเรือรบกว่า 74 ลำ อากาศยานกว่า 90 เครื่อง และกำลังรบทางบกอีก 2 กองพล นับเป็นกองทัพเรือที่มีความสำคัญในลำดับต้นของภูมิภาคเอเชีย กองทัพเรือมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา และอยู่ในสังกัดของกระทรวงกลาโหมกองทัพเรือมีพื้นที่ปฏิบัติการหลักทั้งในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ตามแนวเขตแดนระหว่างประเทศในทะเลความยาวกว่า 1,680 ไมล์ และตามแนวชายฝั่งความยาวกว่า 1,500 ไมล์ หน่วยต่างๆ ในสังกัดกองทัพเรือมีลักษณะการจัดโครงสร้างหน่วยที่คล้ายกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกามาก โดยเฉพาะในหน่วยกำลังรบ คือ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ (กบร. กร.) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร. กร.) และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.)

กองทัพเรือไทย

ธงราชนาวี
รูปแบบ กองทัพเรือ
ประเทศ  ไทย
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
คำขวัญ ร่วมเครือนาวี จักยลปฐพีไพศาล
ผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
วันสถาปนา 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449
(วันกองทัพเรือ)
ประจำการ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 (113 ปี)
(นับตั้งแต่การสถาปนากรมยุทธนาธิการ)
เพลงหน่วย เพลงราชนาวี, เพลงดอกประดู่
กองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพเรือ
พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ และ
วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ, แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ขึ้นกับ กองบัญชาการกองทัพไทย
กระทรวงกลาโหม
ธงฉานและธงชัยเฉลิมพล[1]
ปฏิบัติการสำคัญ สงครามสยาม-ฝรั่งเศส
สงครามไทย-ฝรั่งเศส (ยุทธนาวีเกาะช้าง)
สงครามโลกครั้งที่สอง
สงครามเกาหลี
กบฏแมนฮัตตัน
สงครามเวียดนาม
ปฏิบัติการปราบปรามโจรสลัดในช่องแคบมะละกา
ปฏิบัติการปราบปรามโจรสลัดโซมาเลีย
สีหน่วย สีขาว
สมญา ราชนาวี, ทัพประดู่
ธงประจำกองทัพ
กำลังรบ 71,000 นาย
แบ่งเป็นทหารเรือ 53,000 นาย
นาวิกโยธิน 18,000 นาย