จักรพรรดิผู่อี๋
จักรพรรดิผู่อี๋

จักรพรรดิผู่อี๋

จักรพรรดิผู่อี๋ (จีนตัวย่อ: 溥仪; จีนตัวเต็ม: 溥儀; พินอิน: Pǔyí) ทรงพระนามเต็ม อ้ายซินเจว๋หลัว ผู่อี๋ (จีนตัวย่อ: 爱新觉罗 溥仪; จีนตัวเต็ม: 愛新覺羅 溥儀; พินอิน: Àixīnjuéluó Pǔyí) พระนามลำลองคือ เฮนรี [1][2][3] เป็นฮ่องเต้ชาวแมนจูแห่งราชวงศ์ชิง และเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 11 แห่งราชวงศ์ชิง และเป็นองค์สุดท้าย (末代皇帝) ของจีน มีพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระจักรพรรดิเซวียนถ่ง (宣統帝) จากปี ค.ศ. 1908 จนกระทั่งสละราชสมบัติใน เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1912 และในช่วงระยะเวลาการฟื้นฟูราชวงศ์สั้น ๆ ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1917 โดยขุนศึกจาง ซวิน ต่อมาในปีค.ศ. 1934 ก็ได้สถาปนาเป็น สมเด็จพระจักรพรรดิคังเต๋อ (康德皇帝) ในประเทศแมนจู ซึ่งถูกสถาปนาขึ้นโดยจักรวรรดิญี่ปุ่น พระองค์ครองราชย์ที่แมนจูจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1945 ต่อมาภายหลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ. 1949 ผู่อี๋ได้เข้าเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 จนกระทั่งสวรรคตเยี่ยงสามัญชนในปี ค.ศ. 1967

จักรพรรดิผู่อี๋

ชายา พระราชเทวีหมิงเสียน
พระอัครชายาซู
พระสนมหลี่ อวี้ฉิน
หลี่ ชูเสียน
ราชวงศ์ ราชวงศ์ชิง
ราชตระกูลอ้ายซินเจว๋หลัว
ผู้สำเร็จราชการ (ฉุนชินหวัง) ไจ้เฟิง และจักรพรรดินีหลงยฺวี่
ก่อนหน้า จักรพรรดิกวังซวี่
นายกรัฐมนตรี
ครองราชย์ 1 มีนาคม 1934 – 17 สิงหาคม 1945
(700111000000000000011 ปี 7002167000000000000167 วัน)
พระราชมารดา กัวเอ่อเจีย โย่วหลัน
พระราชบิดา ฉุนชินหวังไจ้เฟิง
สวรรคต 17 ตุลาคม ค.ศ. 1967 (61 ปี)
กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ถัดไป ไม่มี สิ้นสุดระบอบจักรพรรดิ
ประสูติ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1906
ตำหนักฉุนชินหวัง กรุงปักกิ่ง
คู่อภิเษก จักรพรรดินีวั่นหรง

ใกล้เคียง

จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 จักรพรรดิเปดรูที่ 1 แห่งบราซิล จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ จักรพรรดิโชวะ จักรพรรดิเมจิ จักรพรรดิ จักรพันธ์ แก้วพรม จักรพรรดินีโคไลที่ 2 แห่งรัสเซีย จักรพรรดิคังซี จักรพรรดิบ๋าว ดั่ย

แหล่งที่มา

WikiPedia: จักรพรรดิผู่อี๋ http://history.cultural-china.com/en/46History4200... http://history.cultural-china.com/en/46History4205... http://www.ieshu.com/dic_display.php?id=628: http://www.imdb.com/title/tt1772230/ http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9B0... http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FA... http://www.generals.dk/general/Yoshioka/Yasunori/J... http://www.chinaheritagequarterly.org/features.php... http://www.sacu.org/pujie.html