ซูโจว
ซูโจว

ซูโจว

ซูโจว (จีนตัวเต็ม: 蘇州; จีนตัวย่อ: 苏州; ออกเสียง สำเนียงซูโจว: [səu tsøʏ]; จีนกลาง: [sú.ʈʂóu]) เป็นเมืองสำคัญทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเจียงซู ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศจีน อยู่ติดกับเขตการปกครองเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ตอนปลายของแม่น้ำแยงซี ริมฝั่งทะเลสาบไท่หรือไท่หู (อังกฤษ: Lake Tai หรือ Tai Hu; จีนตัวย่อ: 太湖) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี เป็นเขตการปกครองนครระดับจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 7 ล้านคนในเขตเมือง และมีประชากรรวมกว่า 10 ล้านคนในพื้นที่เขตปกครองทั้งหมด เมืองซูโจวยังถือได้ว่าเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน[6] เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ศูนย์กลางการค้า และการขนส่ง นอกจากนี้ซูโจวยังเป็นเมืองสำคัญด้านวัฒนธรรม การศึกษา ศิลปะ และการคมนาคมเมืองซูโจวเริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ 514 ปี ก่อนคริสตกาล มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก หรือเมื่อประมาณ 100 ปี ก่อนคริสตกาล เมืองซูโจวเป็นหนึ่งในสิบเมืองใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากมีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่จำนวนมาก[7][8] และในศตวรรษที่ 10 สมัยราชวงศ์ซ่ง เมืองซูโจวเคยเป็นเมืองศูนย์กลางด้านพาณิชย์ที่สำคัญของประเทศ ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงจนถึงช่วงกบฏไท่ผิง (อังกฤษ: Taiping Rebellion) ในปี ค.ศ. 1860 เมืองซูโจวเป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และพาณิชย์[9] และเป็นเมืองที่ไม่ใช่เมืองหลวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในสมัยนั้นอีกด้วย[10]ซูโจวเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นสายน้ำ ภูเขา และโดยเฉพาะสวนโบราณ ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ซูโจวเป็นหนึ่งในเมืองที่เจริญที่สุดในสมัยนั้น ในเมืองและนอกเมืองเต็มไปด้วยสวนโบราณ ในศตวรรษที่ 16-18 ซูโจวมีสวนโบราณมากกว่า 200 แห่ง ปัจจุบันมีสวนที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างสมบูรณ์แล้วกว่า 10 แห่ง นอกจากนี้ ซูโจวยังมีคลองต่าง ๆ มากมายเป็นอันดับหนึ่งในบริเวณลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงใต้ เป็นเมืองที่มีความงดงามมากจนได้รับฉายาว่าเป็น “เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์”ด้วยความสวยงามทั้งทางธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างโบราณ อาทิ ลำคลอง สะพานหินโบราณ เจดีย์ และสวนจีนโบราณ เมืองซูโจวจึงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศจีน เมื่อปี ค.ศ. 1997 และ 2000 สวนโบราณเมืองซูโจวยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (World Heritage Sites) โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)นอกจากนั้นเมืองซูโจวยังได้รับการขนานนามว่าเป็น "เวนิสแห่งตะวันออก (Venice of the East)" หรือ "เมืองเวนิสของจีน (Venice of China)"[11][12][13] ด้วยความที่ซูโจวมีลำคลองรายรอบเมืองอยู่เป็นจำนวนมาก และยังมีคลองที่ไหลผ่านตัวเมืองมากมายหลายสาย คลองเหล่านี้ต่อเชื่อมกันจนเป็นเครือข่าย โดยมีสะพานหินหลายร้อยแห่งที่ทอดข้ามลำคลองเหล่านี้สำหรับเมืองที่มีพื้นที่ร้อยละ 55 เป็นพื้นที่ราบ ร้อยละ 3 เป็นเนินเขา และ ร้อยละ 42 เป็นน้ำ การได้รับกล่าวนามว่า "เวนิสตะวันออก" จึงไม่เกินเลยไปนัก[14]

ซูโจว

เว็บไซต์ http://www.suzhou.gov.cn/
ทะเบียนยานพาหนะ 苏E, 苏U[5]
HDI 0.909
สูงมาก
• เลขาธิการคณะกรรมการพรรคประจำนคร Lan Shaomin (蓝绍敏) (กันยายน 2019)[1]
ดอกไม้ หอมหมื่นลี้
• ความหนาแน่น 1,300 คน/ตร.กม. (3,300 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา CST (Beijing Time) (UTC+8)
• ประเภท นครระดับจังหวัด, มหานครระดับจังหวัด
• พื้นดิน 6,093.92 ตร.กม. (2,352.88 ตร.ไมล์)
• นครระดับจังหวัด 10,721,700
• นายกเทศมนตรี Li Yaping (李亚平)
(มกราคม 2018)[2]
มณฑล เจียงซู
ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- เติบโต 7%
- ต่อหัว CNY ¥174,129
(Nominal: $26,303;
 PPP: $49,477)
ภาษาถิ่น ภาษาอู๋: สำเนียงซูโจว (苏州话)
ความสูง 5 เมตร (16 ฟุต)
• เขตเมือง 8,135,900
- รวม CNY ¥1.86 ล้านล้าน
(Nominal: $280.92 พันล้าน;
 PPP: $528.42 พันล้าน)
จีดีพี 2018[4]
• พื้นน้ำ 2,394.50 ตร.กม. (924.52 ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 215000
ก่อตั้ง 514 ปี ก่อนคริสตกาล
รหัสพื้นที่ 512
ต้นไม้ การบูร

แหล่งที่มา

WikiPedia: ซูโจว http://rightsite.asia/en/industrial-zone/suzhou-hi... http://rightsite.asia/en/industrial-zone/suzhou-in... http://books.google.com.au/books?id=Q_BIEPeKHgAC http://district.ce.cn/newarea/sddy/201909/12/t2019... http://investinchina.chinadaily.com.cn/a/201901/17... http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2004-01/0... http://js.people.com.cn/city_info.php?type=data&ci... http://news.sina.com.cn/c/2013-01-13/061926022116.... http://www.suzhou.gov.cn/ http://www.suzhou.gov.cn/asite/asp/gzjd/show.asp?i...