ดาวพฤหัสบดี
ดาวพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสบดี เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 5 และเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ นอกจากดาวพฤหัสบดี ดาวเคราะห์แก๊สดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะได้แก่ ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน ชื่อละตินของดาวพฤหัสบดี (Jupiter) มาจากเทพเจ้าโรมัน สัญลักษณ์แทนดาวพฤหัสบดี คือ ♃ เป็นสายฟ้าของเทพเจ้าซุสดาวพฤหัสบดีมีมวลสูงกว่ามวลของดาวเคราะห์อื่นรวมกันราว 2.5 เท่า ทำให้ศูนย์ระบบมวลระหว่างดาวพฤหัสบดีกับดวงอาทิตย์ อยู่เหนือผิวดวงอาทิตย์ (1.068 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์ เมื่อวัดจากศูนย์กลางดวงอาทิตย์) ดาวพฤหัสบดีหนักว่าโลก 318 เท่า เส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่าโลก 11 เท่า และมีปริมาตรคิดเป็น 1,300 เท่าของโลก เชื่อกันว่าหากดาวพฤหัสบดีมีมวลมากกว่านี้สัก 60-70 เท่า อาจเพียงพอที่จะให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์จนกลายเป็นดาวฤกษ์ได้ดาวพฤหัสบดีหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วสูงที่สุด เมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะ ทำให้มีรูปร่างแป้นเมื่อดูผ่านกล้องโทรทรรศน์ นอกจากชั้นเมฆที่ห่อหุ้มดาวพฤหัสบดี ร่องรอยที่เด่นชัดที่สุดบนดาวพฤหัสบดี คือ จุดแดงใหญ่ ซึ่งเป็นพายุหมุนที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกโดยทั่วไป ดาวพฤหัสบดีเป็นวัตถุที่สว่างที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ในท้องฟ้า (รองจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวศุกร์ อย่างไรก็ตาม บางครั้งดาวอังคารก็ปรากฏสว่างกว่าดาวพฤหัสบดี) จึงเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ การค้นพบดาวบริวารขนาดใหญ่ 4 ดวง ได้แก่ ไอโอ, ยูโรปา, แกนีมีด และคัลลิสโต โดยกาลิเลโอ กาลิเลอี เมื่อ ค.ศ. 1610 เป็นการค้นพบวัตถุที่ไม่ได้โคจรรอบโลกเป็นครั้งแรก นับเป็นจุดที่สนับสนุนทฤษฎีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางที่เสนอโดยโคเปอร์นิคัส การออกมาสนับสนุนทฤษฎีนี้ทำให้กาลิเลโอต้องเผชิญกับการไต่สวน ดาวพฤหัสบดี หมุนรอบตัวเองใช้เวลา 10 ชั่วโมง

ดาวพฤหัสบดี

เดคลิเนชันของขั้วเหนือ: 64.49°
พื้นที่ผิว: 6.14×1010 กม.²
(120.5×โลก)
องค์ประกอบ: ~86% ไฮโดรเจน
~14% ฮีเลียม
0.1% มีเทน
0.1% ไอน้ำ
0.02% แอมโมเนีย
0.0002% อีเทน
0.0001% ไฮโดรเจนฟอสไฟด์
<0.0001% ไฮโดรเจนซัลไฟด์
ลองจิจูดของจุดโหนดขึ้น: 100.55615°
คาบดาราคติ: 4,335.3545 วัน
(11.87 ปีจูเลียน)
คาบซินอดิก: 398.86 วัน
กึ่งแกนเอก: 778,412,027 กม.
(5.20336301 หน่วยดาราศาสตร์)
เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวศูนย์สูตร: 142,984 กม.
(11.209×โลก)
คาบการหมุนรอบตัวเอง: 0.413538021 วัน
(9 ชม. 55 นาที 29.685 วินาที)
ความหนาแน่นเฉลี่ย: 1.326 กรัม/ซม.³
ความเร็วการหมุนรอบตัวเอง: 12.6 กม./วินาที
(45,300 กม./ชม.)
ระยะมุมจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด: 274.19770°
ระยะจุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุด: 816,081,455 กม.
(5.45516759 หน่วยดาราศาสตร์)
อัตราเร็วต่ำสุดในวงโคจร: 12.440 กม./วินาที
ความเร็วหลุดพ้น: 59.54 กม./วินาที
ความเอียงของแกน: 3.13°
ไรต์แอสเซนชันของขั้วเหนือ: 268.05°
(17 ชม. 52 นาที 12 วินาที)
อุณหภูมิพื้นผิว:   เคลวินต่ำสุดเฉลี่ยสูงสุด
ต่ำสุดเฉลี่ยสูงสุด
110 K152 K
ระยะจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด: 740,742,598 กม.
(4.95155843 หน่วยดาราศาสตร์)
อัตราเร็วเฉลี่ยในวงโคจร: 13.050 กม./วินาที
ปริมาตร: 1.338×1015 กม.³
(1235.6×โลก)
อัตราส่วนสะท้อน: 0.52
เส้นรอบวงของวงโคจร: 4.888 เทระเมตร
32.675 หน่วยดาราศาสตร์
ความดันบรรยากาศที่พื้นผิว: 70 กิโลปาสกาล
ความเอียง: 1.30530°
(6.09° กับศูนย์สูตรดวงอาทิตย์)
อัตราเร็วสูงสุดในวงโคจร: 13.705 กม./วินาที
ความโน้มถ่วงที่ศูนย์สูตร: 23.12 เมตร/วินาที²
(2.358 จี)
มวล: 1.899×1027กก.
(317.8×โลก)
เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวขั้ว: 133,709 กม.
(10.517×โลก)
ความเยื้องศูนย์กลาง: 0.04839266
จำนวนดาวบริวาร: 63
ความแป้น: 0.06487