ดาวพุธ
ดาวพุธ

ดาวพุธ

ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด และเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะ ใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ 87.969 วัน ดาวพุธมักปรากฏใกล้ หรืออยู่ภายใต้แสงจ้าของดวงอาทิตย์ทำให้สังเกตเห็นได้ยากที่สุดดาวพุธไม่มีดาวบริวาร ยานอวกาศเพียงลำเดียวที่เคยสำรวจดาวพุธในระยะใกล้คือยานมาริเนอร์ 10เมื่อปี พ.ศ. 2517-2518 (ค.ศ. 1974-1975) และสามารถทำแผนที่พื้นผิวดาวพุธได้เพียง 40-45% เท่านั้นดาวพุธมีสภาพพื้นผิวขรุขระเนื่องจากการพุ่งชนของอุกกาบาต ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารและไม่มีแรงโน้มถ่วงมากพอที่จะสร้างชั้นบรรยากาศ ดาวพุธมีแกนกลางเป็นเหล็กขนาดใหญ่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กความเข้มประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ของสนามแม่เหล็กโลกล้อมรอบดาวพุธไว้ชื่อละตินของดาวพุธ (Mercury) มาจากคำเต็มว่า Mercurius เทพนำสารของพระเจ้า สัญลักษณ์แทนดาวพุธ คือ ☿ เป็นรูปคทาของเทพเจ้าเมอคิวรี ก่อนศตวรรษที่ 5 ดาวพุธมีสองชื่อ คือ เฮอร์เมส เมื่อปรากฏในเวลาหัวค่ำ และอพอลโล เมื่อปรากฏในเวลาเช้ามืด เชื่อว่าพีทาโกรัสเป็นคนแรกที่ระบุว่าทั้งสองเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวกัน

ดาวพุธ

พื้นที่ผิว: 7.5×107 กม.²
(0.147×โลก)
เดคลิเนชันของขั้วเหนือ: 61.45°
องค์ประกอบ: 31.7% โพแทสเซียม
24.9% โซเดียม
9.5% อะตอมออกซิเจน
7.0% อาร์กอน
5.9% ฮีเลียม
5.6% โมเลกุลออกซิเจน
5.2% ไนโตรเจน
3.6% คาร์บอนไดออกไซด์
3.4% น้ำ
3.2% ไฮโดรเจน
ลองจิจูดของจุดโหนดขึ้น: 48.33167°
คาบดาราคติ: 87.96935 วัน
(0.2408470 ปีจูเลียน)
ดาวบริวารของ: ดวงอาทิตย์
คาบซินอดิก: 115.8776 วัน
คาบการหมุนรอบตัวเอง: 58.6462 วัน
(58 วัน 15.5088 ชม.)
กึ่งแกนเอก: 57,909,176 กม.
0.38709893 หน่วยดาราศาสตร์
เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวศูนย์สูตร: 4,879.4 กม.
(0.383×โลก)
ความหนาแน่นเฉลี่ย: 5.427 กรัม/ซม.³
ความเร็วการหมุนรอบตัวเอง: 10.892 กม./ชม.
ระยะมุมจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด: 29.12478°
ระยะจุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุด: 69,817,079 กม.
0.46669835 หน่วยดาราศาสตร์
อัตราเร็วต่ำสุดในวงโคจร: 38.86 กม./วินาที
ความเร็วหลุดพ้น: 4.435 กม./วินาที
ไรต์แอสเซนชันของขั้วเหนือ: 281.01°
(18 ชม. 44 นาที 2 วินาที)
ความเอียงของแกน: ~0.01°
ระยะจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด: 46,001,272 กม.
0.30749951 หน่วยดาราศาสตร์
อัตราเร็วเฉลี่ยในวงโคจร: 47.36 กม./วินาที
อุณหภูมิพื้นผิว:   0°N, 0°W   85°N, 0°Wต่ำสุดเฉลี่ยสูงสุด
ต่ำสุดเฉลี่ยสูงสุด
100 K340 K700 K
80 K200 K380 K
ปริมาตร: 6.1×1010 กม.³
(0.056×โลก)
อัตราส่วนสะท้อน: 0.10-0.12
เส้นรอบวงของวงโคจร: 2.406 หน่วยดาราศาสตร์
ความดันบรรยากาศที่พื้นผิว: น้อยมาก
อัตราเร็วสูงสุดในวงโคจร: 58.98 กม./วินาที
ความเอียง: 7.00487°
(3.38° กับศูนย์สูตรดวงอาทิตย์)
ความโน้มถ่วงที่ศูนย์สูตร: 3.701 เมตร/วินาที²
(0.377 จี)
มวล: 3.302×1023 กก.
(0.055×โลก)
ความเยื้องศูนย์กลาง: 0.20563069
จำนวนดาวบริวาร: ไม่มี