ธรรมกาย
ธรรมกาย

ธรรมกาย

ส่วนหนึ่งของ
ศาสนาพุทธ

สถานีย่อย
ประวัติศาสนาพุทธพระโคตมพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้า)พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์ธรรมกาย (สันสกฤต: धर्म काय ธรฺมกาย, บาลี: धम्मकाय ธมฺมกาย, อักษรโรมัน : Dharmakāya, จีน: 法身, พินอิน: fǎshēn ) คือพระนามหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความหมายของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท และคือพระกายหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในทั้งนิกายเถรวาทและมหายาน

แหล่งที่มา

WikiPedia: ธรรมกาย http://dharma-gateway.com/buddha/buddha-misc/bd-mi... http://mahayarn.exteen.com/20091014/entry-2%20-- http://www.mahaparamita.com/?p=485 http://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/... http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=32&A... http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=33&A... http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=11&A... http://www.diri-au.org/download/seminar-2014/dhamm... http://www.mahapadma.org/index.php/2011-01-18-03-4... http://www.mahapadma.org/index.php/2011-01-18-03-4...