ภาษาไทย
ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย หรือ ภาษาไทยกลาง เป็นภาษาราชการและภาษาประจำชาติของประเทศไทย ภาษาไทยเป็นภาษาในกลุ่มภาษาไทซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของตระกูลภาษาขร้า-ไท สันนิษฐานว่า ภาษาในตระกูลนี้มีถิ่นกำเนิดจากทางตอนใต้ของประเทศจีน และนักภาษาศาสตร์บางส่วนเสนอว่า ภาษาไทยน่าจะมีความเชื่อมโยงกับตระกูลภาษาออสโตร-เอเชียติก ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน และตระกูลภาษาจีน-ทิเบตภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับเสียงของคำแน่นอนหรือวรรณยุกต์เช่นเดียวกับภาษาจีน และออกเสียงแยกคำต่อคำภาษาไทยปรากฏครั้งแรกในพุทธศักราช 1826 โดยพ่อขุนรามคำแหง และปรากฏอย่างสากลและใช้ในงานของราชการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2476 ด้วยการก่อตั้งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาขึ้น และปฏิรูปภาษาไทย พุทธศักราช 2485

ภาษาไทย

ตระกูลภาษา
ผู้วางระเบียบ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ระบบการเขียน อักษรไทย, อักษรเบรลล์ไทย
ออกเสียง /pʰāːsǎːtʰāj/
Linguasphere 47-AAA-b
จำนวนผู้พูด 20 ล้านคน (ภาษาแม่)  (2543)
44 ล้านคน (ภาษาที่สอง) (พ.ศ. 2544)[1]
ISO 639-1 th
ISO 639-3 tha
ISO 639-2 tha
ประเทศที่มีการพูด ไทย
ภาษาทางการ  ไทย

ใกล้เคียง

ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นใต้ ภาษาไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ภาษาไทยบ้าบ๋าภูเก็ต ภาษาไทยถิ่นอีสาน ภาษาไทยดำ ภาษาไทยโคราช ภาษาไทยถิ่นสงขลา วันภาษาไทยแห่งชาติ