การดูแลและหาเพื่อน

การดูแลและหาเพื่อน (อังกฤษ: Tend-and-befriend) เป็นพฤติกรรมของสัตว์บางชนิดรวมทั้งมนุษย์ เพื่อตอบสนองต่อภัยโดยป้องกันหรือดูแลเลี้ยงลูก (tend) และโดยหาพวกหรือกลุ่มสังคมเพื่อช่วยป้องกันให้กันและกัน (befriend)มีสมมติฐานว่าพฤติกรรมนี้เป็นการตอบสนองปกติของหญิงต่อความเครียด เหมือนกับที่การตอบสนองหลักของชายเป็นแบบสู้หรือหนีเป็นแบบจำลองทางทฤษฎีที่ตั้งขึ้นโดย ดร. เช็ลลีย์ เทย์เลอร์ และคณะวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส และกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในวารสารวิชาการ Psychological Review พิมพ์ในปี พ.ศ. 2543[1]

แหล่งที่มา

WikiPedia: การดูแลและหาเพื่อน http://www.naturalhistorymag.com http://psychologytoday.com/articles/pto-20000901-0... //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10941275 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11129359 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11301523 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3901065 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3905939 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8713972 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9167498 http://apps.who.int/gho/data/node.main.688?lang=en