จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

สุรินทร์ (เขมรถิ่นไทย: ซเร็น) เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือ "อีสานใต้" มีชื่อเสียงด้านการเลี้ยงช้าง การทอผ้าไหม ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ มีผู้คนหลายเผ่าพันธุ์และภาษา อาทิ เขมร กูย และลาว (ไทยอีสาน) มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 11 และมีพื้นที่กว้างเป็นอันดับที่ 24

จังหวัดสุรินทร์

ผู้ว่าราชการ นายไกรสร กองฉลาด
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2562)
เว็บไซต์ จังหวัดสุรินทร์
อักษรโรมัน Surin
ISO 3166-2 TH-32
ประชากร 1,396,831 คน[2] (พ.ศ. 2562)
(อันดับที่ 12)
อักษรไทย สุรินทร์
ความหนาแน่น 171.93 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 19)
ดอกไม้ กันเกรา
ที่ตั้ง ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
สัตว์น้ำ ปลานวลจันทร์น้ำจืด
พื้นที่ 8,124.056 ตร.กม.[1]
(อันดับที่ 24)
ต้นไม้ กันเกรา
โทรศัพท์ 0 4451 1387

ใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดของประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี