ทางรถไฟสายมรณะ
ทางรถไฟสายมรณะ

ทางรถไฟสายมรณะ

ทางรถไฟสายมรณะ หรือ ทางรถไฟสายพม่า หรือ ทางรถไฟสายกาญจนบุรี ทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผ่านจังหวัดกาญจนบุรีข้ามแม่น้ำแควใหญ่ โดยสะพานข้ามแม่น้ำแคว ไปทางทิศตะวันตกจนถึงด่านเจดีย์สามองค์ เพื่อให้ถึงปลายทางที่เมืองตาน-พยูซะยะ ประเทศพม่า ทางรถไฟสายมรณะมีความยาวจากหนองปลาดุกถึงสถานีตาน-พยูซะยะรวม 415 กิโลเมตร เป็นทางรถไฟอยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ 303.95 กิโลเมตร และอยู่ในเขตพม่า 111.05 กิโลเมตร มีสถานีจำนวน 37 สถานี ทางรถไฟสายนี้สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยใช้แรงงานเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรและกรรมกรชาวเอเชียที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า ปัจจุบันเส้นทางนี้ไปสุดปลายทางที่บ้านท่าเสาหรือสถานีน้ำตก ระยะทางจากสถานีกาญจนบุรีถึงสถานีน้ำตกเป็นระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินรถบนเส้นทางนี้ทุกวันและจัดรถไฟขบวนพิเศษสายกรุงเทพฯ - น้ำตก ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ จุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากคือช่วงสะพานข้ามแม่น้ำแคว และช่วงโค้งมรณะหรือถ้ำกระแซ ซึ่งเป็นสะพานโค้งเลียบแม่น้ำแควน้อยยาวประมาณ 400 เมตร

ทางรถไฟสายมรณะ

รูปแบบ รถไฟระหว่างเมือง
แผนที่เส้นทาง
แผนที่เส้นทาง
จำนวนสถานี 30 (เปิดให้บริการ)
23 (ยุบเลิกแล้ว)
เจ้าของ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ระบบ รถไฟทางไกล
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สถานะ เปิดให้บริการ
เปิดเมื่อ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2486
รางกว้าง ราง 1 เมตร ทางเดี่ยว
ระยะทาง 194.84 กม. (121.07 ไมล์) (จากสถานีธนบุรี)
ปลายทาง ชุมทางหนองปลาดุก
น้ำตกไทรโยคน้อย
ด่านพระเจดีย์สามองค์ (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2)
ผู้ดำเนินงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย

ใกล้เคียง

ทางรถไฟสายแม่กลอง ทางรถไฟสายเวียงจันทน์–บ่อเต็น ทางรถไฟสายมรณะ ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ทางรถไฟสายเหนือ ทางรถไฟสายใต้ ทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย ทางรถไฟสายหนองคาย–เวียงจันทน์ ทางรถไฟสายเหนือ-ใต้ (ประเทศเวียดนาม) ทางรถไฟสายเด่นชัย–เชียงราย–เชียงของ

แหล่งที่มา

WikiPedia: ทางรถไฟสายมรณะ http://maps.google.com/maps?ll=14.040833,99.503056... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=14.0408... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.globalguide.org?lat=14.040833&long=99.5... http://www.wikimapia.org/maps?ll=14.040833,99.5030... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www.dailynews.co.th/world/115476 http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/... https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Burma_...