ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (IATA: BKKICAO: VTBS) เป็นสนามบินที่ตั้งอยู่ที่ถนนเทพรัตนและทางพิเศษบูรพาวิถี ในเขตตำบลหนองปรือและตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานครประมาณ 25 กิโลเมตร เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549[3] รัฐบาลได้กำหนดให้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยแทนท่าอากาศยานดอนเมือง และตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางการบินในทวีปเอเชีย อีกทั้งการเน้นพัฒนาคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานให้ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการบริการดีที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2553[4]ปัจจุบัน นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีหอควบคุมที่สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก (132.2 เมตร) และอาคารผู้โดยสารเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก (563,000 ตารางเมตร) ปัจจุบันเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยในปี พ.ศ. 2559 มีผู้โดยสารมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลกและในระหว่าง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 [5]ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562[6]ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้บริการ รวมมากถึง 115 สายการบิน อย่างไรก็ตามจำนวนเที่ยวบินช่วงที่ทำการบินมากที่สุดได้แก่ ตั้งแต่ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เนื่องจาก มีเที่ยวบิน แอร์ไชนา จาก ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง และ ล็อตโปแลนด์ ทำการบินจากกรุงวอร์ซอ และภายหลังวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สายการบินดรุกแอร์ยกเลิกเที่ยวบิน KB130 ปาโรแวะบักโดกรา ที่ทำการบิน 2 วันต่อสัปดาห์ เปลี่ยนเป็น เที่ยวบิน KB550 ปาโรแวะกรุงเทพปลางทางสิงค์โปร์เพียง 1 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้บริการสายการบินที่ทำการบินแบบประจำในช่วงดังกล่าว 102 สายการบิน ขนส่งอากาศยาน 10 สายการบิน และสายการบินเช่าเหมาลำ 1 สายการบิน สายการบินเช่าเหมาลำภายในประเทศทำการบินไปสนามบินเกาะไม้ซี้ 1 สายการบิน รวม 114 สายการบิน ซึ่งถือว่าบริการตามจำนวนสายการบินมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (สามารถรองรับเที่ยวบิน 76 เที่ยวต่อชั่วโมงและผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี) [7]และศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ (สามารถรองรับสินค้าได้ 3 ล้านตันต่อปี) [7] นอกจากนี้ยังมีทางหลวงพิเศษที่ทันสมัยซึ่งเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร และนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์น ซีบอร์ด สายการบินหลายแห่ง ได้แก่ การบินไทย การบินไทยสมายล์ บางกอกแอร์เวย์ และไทยเวียดเจ็ทแอร์ ได้เลือกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบิน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ใกล้เคียง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง–พัทยา) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าอากาศยานนครราชสีมา ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์

แหล่งที่มา

WikiPedia: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ http://www.thenational.ae/article/20090125/BUSINES... http://www.aci.aero/aci/aci/file/Press%20Releases/... http://www.aci.aero/media/afc782a2-a258-4c49-a700-... http://www.aerologic.aero/network http://www.airport-technology.com/projects/bangkok... http://www.airportthai.com/uploads/profiles/000000... http://avherald.com/h?article=436cae28&opt=0 http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/639597#s... http://www.bbc.com/thai/international-43496807 http://www.checkairport.com/