ภาษาจีนฮกเกี้ยนสำเนียงไต้หวัน

ภาษาจีนฮกเกี้ยนสำเนียงไต้หวัน (อังกฤษ: Taiwanese Hokkien; จีน: 臺灣福建話; พินอิน: Táiwān fújiàn huà) หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า ภาษาไต้หวัน (อังกฤษ: Taiwanese; จีน: 臺灣話; พินอิน: Táiwān huà; ไต้หวัน: Tâi-oân-oē; หรือ จีน: 臺語; พินอิน: Tái yǔ; ไต้หวัน: Tâi-gí) เป็นภาษาจีนสำเนียงฮกเกี้ยนซึ่งใช้โดยราว ๆ ร้อยละเจ็ดสิบของประชากรในสาธารณรัฐจีน (ประเทศไต้หวัน) จัดเป็นสำเนียงย่อยของภาษาจีนฮกเกี้ยนที่เรียก ฮกโล (Hoklo) และเป็นภาษาประจำชาติไต้หวัน อย่างไรก็ดี ภาษาราชการของสาธารณรัฐจีน คือ ภาษาจีนสำเนียงกลางซึ่งใช้รูปแบบการเขียนแตกต่างจากสำเนียงกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนแผ่นดินใหญ่) เพราะชาวไต้หวันยังใช้ตัวอักษรจีนดั้งเดิมซึ่งเรียก อักษรจีนตัวเต็ม (Traditional Chinese) ส่วนจีนแผ่นดินใหญ่ปรับปรุงระบบตัวอักษรให้เขียนง่ายขึ้นเรียก อักษรจีนตัวย่อ (Simplified Chinese)

ภาษาจีนฮกเกี้ยนสำเนียงไต้หวัน

ภูมิภาค เอเชีย
ตระกูลภาษา
ผู้วางระเบียบ ไม่มี (ในสาธารณรัฐจีน กระทรวงศึกษาธิการและองค์กรเอกชน)
จำนวนผู้พูด ราว 15 ล้านคนในไต้หวัน; 49 ล้านคน (ภาษาจีนฮกเกี้ยน)  (ไม่พบวันที่)
ISO 639-1 zh
ISO 639-3 nan
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ประเทศที่มีการพูด ไต้หวัน
ภาษาทางการ ไม่มี เป็นภาษาประจำชาติของไต้หวัน

แหล่งที่มา

WikiPedia: ภาษาจีนฮกเกี้ยนสำเนียงไต้หวัน http://203.64.42.21/iug/ungian/SoannTeng/chil/taih... http://johangijsen.blogspot.com/ http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=C... http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=n... http://www.glossika.com/en/dict/taiwanese/index.ph... http://lomaji.com/poj/faq/ITASA_2001_Resources.pdf http://tailingua.com/ http://travlang.com/languages/cgi-bin/langchoice.c... http://taiwanesegrammar.wordpress.com/ http://taiwanesevocabulary.wordpress.com/