ภาษาตากาล็อก

ภาษาตากาล็อก เป็นหนึ่งในภาษาหลักของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นหนึ่งในตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน มีความสัมพันธ์กับภาษาอินโดนีเซีย ภาษามลายู ภาษาฟิจิ ภาษาเมารี ภาษาฮาวาย ภาษามาลากาซี ภาษาซามัว ภาษาตาฮีตี ภาษาชามอร์โร ภาษาเตตุม และตระกูลภาษาออสโตรนีเซียนในไต้หวันเป็นภาษาประจำชาติและภาษาราชการคู่กับภาษาอังกฤษในประเทศฟิลิปปินส์ ใช้เป็นภาษากลางภายในประเทศ มีผู้พูดราว 85 ล้านคน ในทางธุรกิจนิยมใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า

ภาษาตากาล็อก

ตระกูลภาษา
ผู้วางระเบียบ Komisyon sa Wikang Filipino
(คณะกรรมการว่าด้วยภาษาฟิลิปีโน)
Linguasphere 31-CKA
จำนวนผู้พูด จำนวนคนพูดเป็นภาษาแรก:22 ล้านคนภาษาที่สอง:50 ล้านคน  (ไม่พบวันที่)
ISO 639-1 tl
ISO 639-3 tglรหัสรวม
รหัสเอกเทศ:
ISO 639-2 tgl, fil
ประเทศที่มีการพูด ประเทศฟิลิปปินส์
ภาษาทางการ ฟิลิปปินส์ (ใช้ชื่อว่าภาษาฟิลิปีโน)

แหล่งที่มา

WikiPedia: ภาษาตากาล็อก http://www.chanrobles.com/1935constitutionofthephi... http://www.chanrobles.com/1973constitutionofthephi... http://books.google.com/books?id=z3teLqJ3Jj4C&prin... http://www.l-lingo.com/en/learn-tagalog-filipino/i... http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/pageviewer-id... http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/pageviewer-id... http://www.filipiniana.net/ArtifactView.do?artifac... http://dictionarymid.sourceforge.net/index.html http://home.planet.nl/~roosiedb/tagtrans3/tagtrans... http://www.tagalogtranslator.nl