ภาษาศาสตร์

ภาษาศาสตร์ (อังกฤษ: linguistics) คือ การศึกษาเกี่ยวกับภาษามนุษย์ ผู้ที่ศึกษาในด้านนี้เรียกว่า นักภาษาศาสตร์

ใกล้เคียง

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์เพิ่มพูน ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ ภาษาศาสตร์จิตวิทยา ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา