ลอการิทึม
ลอการิทึม

ลอการิทึม

ลอการิทึม (อังกฤษ: logarithm) เป็นการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่เป็นฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันเลขชี้กำลัง ค่าลอการิทึมของจำนวนหนึ่งโดยกำหนดฐานไว้ให้ จะมีค่าเทียบเท่ากับ การเอาฐานมายกกำลังค่าลอการิทึม ซึ่งจะให้คำตอบเป็นจำนวนนั้น ตัวอย่างเช่นถ้าเขียนด้วยสัญลักษณ์ยกกำลังจะได้ว่าลอการิทึมของ x ในฐาน b เขียนแทนด้วย logb x หรือถ้าฐานมีค่าใด ๆ เป็นปริยาย จะเขียนเพียงแค่ log x (ไม่จำเป็นต้องใส่วงเล็บรอบ x) ดังนั้นสำหรับจำนวน x ฐาน b และเลขชี้กำลัง y ที่สามารถเป็นไปได้คุณลักษณะหนึ่งที่สำคัญของลอการิทึมคือการลดทอนการคูณไปเป็นการบวกดังนี้หมายความว่า ลอการิทึมของผลคูณของสองจำนวน จะเท่ากับผลรวมของลอการิทึมของแต่ละจำนวน การใช้ลอการิทึมเพื่อลดทอนการคำนวณที่ซับซ้อนเป็นหนึ่งในแรงผลักดันอย่างมีนัยสำคัญในการพัฒนาที่มีมาแต่เดิม มีการใช้งานลอการิทึมอย่างกว้างขวางทั้งในงานสถิติศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ ดนตรี และวิศวกรรมศาสตร์

แหล่งที่มา

WikiPedia: ลอการิทึม http://www.mathe-online.at/mathint/lexikon/l.html http://www.algebra.com/algebra/homework/logarithm/ http://wolf.galekus.com/viewpage.php?page_id=10 http://books.google.com/books?id=APJ7QeR_XPkC&pg=P... http://books.google.com/books?id=QpbT3mkXjiMC&pg=P... http://books.google.com/books?id=hPEKAQAAIAAJ&pg=P... http://johnnapier.com/table_of_logarithms_001.htm http://www.micheloud.com/FXM/LOG/index.htm http://mathworld.wolfram.com/CommonLogarithm.html http://mathworld.wolfram.com/Logarithm.html