กรดยูริก
กรดยูริก

กรดยูริก

2,6,8-Trihydroxypurine;2,6,8-Trioxopurine;1H-Purine-2,6,8-triol300 °C, 573 K, 572 °F กรดยูริก (อังกฤษ: Uric acid) เป็นสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก (heterocyclic) ที่มีคาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน และไฮโดรเจน โดยมีสูตรเคมีเป็น C5H4N4O3มันมีรูปแบบทั้งเป็นไอออนและเกลือที่เรียกว่าเกลือยูเรต (urate) และเกลือกรดยูเรต (acid urate) เช่น ammonium acid urateกรดยูริกเป็นผลของกระบวนการสลายทางเมแทบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์คือพิวรีน (purine) และเป็นองค์ประกอบปกติของปัสสาวะการมีกรดยูริกในเลือดสูงอาจทำให้เกิดโรคเกาต์ และสัมพันธ์กับโรคอื่น ๆ รวมทั้งโรคเบาหวาน และนิ่วในไตที่เกิดจาก ammonium acid urate

แหล่งที่มา

WikiPedia: กรดยูริก http://www.drugbank.ca/drugs/DB01696 http://chemistry.about.com/od/chemistryglossary/g/... http://www.chemspider.com/1142 http://www.mayoclinic.com/health/high-uric-acid-le... http://www.medicalbug.com/what-is-gout-what-causes... http://www.medscape.com/viewarticle/489521_7 http://www.wisegeek.com/what-is-a-diprotic-acid.ht... http://adsabs.harvard.edu/abs/1970Natur.228..868P http://library.med.utah.edu/NetBiochem/pupyr/pp.ht... http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?GENRE=E...