การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง
การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง

การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง

นนทบุรี: 60,000 นาย[3]
นอกอยุธยา: 50,000 นาย[4]
ล้อมกรุงอยุธยา: ไม่ทราบ40,000[5]ถึง 50,000[6]นนทบุรี: 20,000 นาย[5]
นอกอยุธยา: 50,000 นาย[4]
ล้อมกรุงอยุธยา: 40,000+ นายการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองหรือ สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง เป็นความขัดแย้งทางทหารครั้งที่สองระหว่างราชวงศ์โกนบองแห่งพม่า กับราชวงศ์บ้านพลูหลวงแห่งอยุธยา ในการทัพครั้งนี้ กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นราชธานีคนไทยเกือบสี่ศตวรรษได้เสียแก่พม่าและถึงกาลสิ้นสุดลงไปด้วย เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเมื่อวันอังคาร ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน ตรงกับวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2310[I]ยุทธนาการนี้เป็นผลพวงของสงครามพระเจ้าอลองพญาเมื่อ พ.ศ. 2303 และอุบัติขึ้นใน พ.ศ. 2308 เมื่อพม่าส่งกองทัพเข้าบุกครองอยุธยาเป็นสองทางแบบคีม ทัพพม่าพิชิตการป้องกันของฝ่ายอยุธยาที่ประกอบด้วยกำลังอันเหนือกว่าแต่ขาดการประสานงานกันได้ และเริ่มล้อมกรุงศรีอยุธยานาน 14 เดือน[7][8] กระทั่งเดือนมีนาคม พ.ศ. 2310 พระเจ้าเอกทัศทรงยอมเป็นประเทศราชของพม่า แต่พม่าประสงค์ให้ยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข[3] ในที่สุด กองทัพพม่าหักเข้าพระนครได้เป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ แล้วทำลายล้างพระนคร ทำให้ความสัมพันธ์ไทย-พม่าเสื่อมลงจนถึงปัจจุบันการเสียกรุงครั้งนี้ นอกจากจะส่งผลให้อาณาจักรอยุธยาล่มสลายลงแล้ว ตะนาวศรีตอนใต้ยังได้ตกเป็นของพม่าเป็นการถาวร[2] และเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองในระดับต่าง ๆ จนแทบนำไปสู่การล่มสลายของรัฐไทย[9] อย่างไรก็ดี พม่าจำต้องถอนกำลังส่วนใหญ่ในอาณาจักรอยุธยาเดิมกลับคืนประเทศไปเมื่อถูกจีนบุกครอง จึงเป็นเหตุให้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเถลิงอำนาจและตั้งอาณาจักรของคนไทยใหม่

การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง

วันที่สถานที่ผลลัพธ์ดินแดนเปลื่ยน
วันที่11 มกราคม พ.ศ. 2307[1] – 7 เมษายน พ.ศ. 2310[I]
สถานที่สยาม, เขตตะนาวศรี
ผลลัพธ์อาณาจักรพม่าชนะ; อาณาจักรอยุธยาล่มสลาย; เกิดสภาพจลาจลขึ้นในอาณาจักรอยุธยาเดิม ...ดูเพิ่ม
ดินแดน
เปลื่ยน
พม่าผนวกเขตตะนาวศรีตอนใต้เป็นการถาวร[2]
สถานที่ สยาม, เขตตะนาวศรี
ผลลัพธ์ อาณาจักรพม่าชนะ; อาณาจักรอยุธยาล่มสลาย; เกิดสภาพจลาจลขึ้นในอาณาจักรอยุธยาเดิม ...ดูเพิ่ม
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2307[1] – 7 เมษายน พ.ศ. 2310[I]
ดินแดนเปลื่ยน พม่าผนวกเขตตะนาวศรีตอนใต้เป็นการถาวร[2]

ใกล้เคียง

การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง การเสกสมรสระหว่างราชวงศ์ การเสียชีวิตของไดอานา เจ้าหญิงแห่งเวลส์ การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง การเสียกรุงคอนสแตนติโนเปิล การเสียดินแดนของไทย การเสด็จออกมหาสมาคมในรัชกาลที่ 9 การเสียชีวิตของภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ การเสริมสร้างกองทัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเสียชีวิตของไมเคิล แจ็กสัน